Větrné elektrárny v Evropě

Vítr v Evropě v roce 2015

 

  • Celková instalovaná kapacita větrné energie v Evropě je 142 GW, což je pokrytí poptávky po energii v rámci Evropy 11,4%
  • 2015 – nové instalace 13 GW
  • Celkem bylo v roce 2015 nainstalováno 9.766 MW onshore a 3.034 MW offshore
  • Meziroční nárůst instalací do větrné energie je 6,3%
  • V roce 2015 až 44% z nově nainstalovaných zdrojů činí právě větrná energie
  • Více než polovina instalací byla v roce 2015 v Německu, následovalo Polsko (1,3 GW) a Francie (1GW).

 

Zdroj: EWEA - http://www.ewea.org/news/detail/2016/02/09/wind-adds-13gw-new-capacity-in-2015-44-percent-of-all-new-power/

 

 

 

Nově instalovaný výkon VtE ve státech EU za rok 2015                Podíly typů zdrojů instalovaných v roce 2015 (v MW)

     

 

 

Nové zdroje energie uvedené do provozu a vyřazené z provozu v EU v roce 2015 (v MW)

 

 Wind - vítr, PV - fotovoltaika, Gas - zemní plyn, Coal - uhlí, Biomass - biomasa, Hydro - vodní elektrárny, CSP - sluneční elektrárny využívající zdcadel, Fuel oil - topný olej, Waste - odpady, Nuclear - jádro, Geothermal - geothermální, Ocean - vlny a příliv

 

Podíly nově instalovaných zdrojů v EU v letech 2000 - 2015 (v MW a v %)

 

 

Srovnání evropského energetického mixu v roce 2000 a 2015 (v MW)

 

 

Celková výše instalovaného výkonu větrných elektráren v EU v letech 2000 - 2015

 

Zdroj statistických údajů: EWEA http://www.ewea.org/statistics/

Větrné elektrárny ve světě
Partneři