Větrné elektrárny ve světě

Souhrn ke světové statistice za rok 2016

 

  • Celková instalovaná kapacita větrných elektráren ve světě je 487 GW
  • Celková kapacita vzrostla o 12,6 %
  • V roce 2016 přibylo 54,6 GW instalovaných ve větrné energii
  • Lídrem z pohledu instalací je jednoznačně Čína s podílem 34,7 % instalované kapacity ve větru.
     

Zdroj GWEC: www.gwec.net

Kompletní report instalací za rok 2016 je k nahlédnutí na tomto odkazu: http://gwec.net/publications/global-wind-report-2/global-wind-report-2016/

 

 

Nárůst instalovaných výkonů v EU 28 a ve světě v letech 2004 až 2016
Instalovaný kumulativní výkon v MW
Rok EU 28 Podíl EU 28 Svět USA + Kanada Čína
2004 34 205 72%  47 620  7 169    764
2005 40 504 69%  59 091  9 835  1 260
2006 43 069 58%  74 052 13 035  2 604
2007 56 535 60%  93 820 18 664  6 050
2008 64 949 54% 120 550 27 606 12 104
2009 74 767 47% 157 889 38 478 25 104
2010 84 650 43% 197 637 44 306 44 733
2011 93 947 40% 237 669 52 184 62 364
2012 105 696 37% 282 482 66 207 75 564
2013 117 289 37% 318 105 68 894 91 412
2014 129 060 35% 369 695 75 571 114 604
2015 141 578 33% 432 419 85 671 145 104
2016 153 730 32% 486 790 94 084 168 732

Zdroj: GWEC a EWEA

 

Celková instalovaná kapacita ve světě ke konci roku 2016

TOP 10 nových instalací v roce 2016

 

Zdroj statistických údajů: GWEC

Větrné elektrárny ve světě
Partneři