Energetický mix ČR

Připravili jsme pro vás názorný přehled skladby zdrojů elektrické energie z hlediska jejich instalovaného výkonu v České republice formou tabulkového srovnání stavu v letech 2010 - 2012. Poslední dva roky jsou znázorněny i graficky:

 

Energetický mix České republiky 2010 - 2012

  Platnost k datu
  31.12.2010 31.12.2011 30.6.2012
Druh elektrárny Výkon v [MW] Podíl v % Výkon v [MW] Podíl v % Výkon v [MW] Podíl v %
Parní (PE) 10769 53,6 10787,5 53,3 10627,6 52,6
Jaderné (JE) 3900 19,4 3970 19,6 4040 20,0
Fotovoltaické (PV) 1959,1 9,8 1971 9,7 1975,4 9,8
Přečerpávací (PVE) 1146,5 5,7 1146,5 5,7 1146,5 5,7
Vodní (VE) 1056,1 5,3 1054,6 5,2 1056,6 5,2
Paroplynové (PPE) 590,7 2,9 590,7 2,9 590,7 2,9
Bioplynové (PSE) 433,7 2,2 510,8 2,5 555,6 2,7
Větrné (VTE)* 215 1,1 217 1,1 223 1,1
Celkem 20072,9 100,0 20250 100,0 20217,2 100,0


Data jsou převzata ze stránek ERU.
Jediné zdroje které v daném období významněji rostly jsou jaderné - modernizace Dukovan a bioplynové.
* údaje o VtE jsou použity dle ČSVE, která operuje pouze s funkčními VtE.

 

Energetický mix ČR v % pro rok 2012

Energetický mix ČR v % pro rok 2011

Větrné elektrárny v ČR
Partneři