ERÚ zveřejnil návrhy cenových rozhodnutí pro příští rok

Energetický regulační úřad na svých webových stránkách zveřejnil návrhy cenových rozhodnutí pro příští rok a zahájil tak příslušné veřejné konzultační procesy. Pro náš obor je samozřejmě nejpodstatnější Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, kde jsou v bodě 1.9. upraveny výkupní ceny a roční zelené bonusy na elektřinu pro větrné elektrárny.
Pro elektřinu z větrných elektráren uvedených nově do provozu v roce 2016 je stanovena výkupní cena 1,93 Kč/kWh, což znamená meziroční snížení výkupní ceny o 2,53 %. Navrhované snížení výkupní ceny je dáno změnou v technicko-ekonomických parametrech pro větrné elektrárny, totiž navýšením průměrného ročního využití z 2100 na 2150 kWh/kW.
Roční zelený bonus pro VtE uvedené do provozu v roce 2016 je navržen ve výši 1,43 Kč/kWh, průměrná předpokládaná cena odchylky, která je důležitá pro výpočet hodinového zeleného bonusu, pak ve výš 0,14 Kč/kWh.
V návrhu cenového rozhodnutí se ERÚ vrátil k myšlence omezení množství podporované elektřiny za rok pro nové zdroje. Pro nové VtE je horní hranice rozsahu ročního využití instalovaného výkonu stanovena na hodnotě 2580 kWh/kW.


Zajímavý pro nás dále je návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny, který upravuje mj. složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie. Pro odběratele ze sítě nízkého napětí je navrhovaná cena 21,98 Kč/A/měsíc. Jedná se o nový systém účtování zavedený novelou v letošním roce, kdy je cena stanovena na základě jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe. Současně je však v novelizovaném ustanovení ZoPOZE upraven strop pro platby zákazníků: maximální platba za složku ceny služby distribuční soustavy na podporu elektřiny za odběrné místo za fakturované období je určena součinem částky 495 Kč/MWh a celkového odebraného množství elektřiny z distribuční soustavy v odběrném místě za fakturované období. V zásadě by tedy platby spotřebitelů měly zůstat stejné jako v letošním roce.


Návrhy cenových rozhodnutí společně s odůvodněním naleznete na webových stránkách ERÚ v sekcích POZE a Veřejný konzultační proces.
Partneři