Výzva k vypsání podpory - doplňující právní stanovisko

Jsme pevně přesvědčeni, a to i na základě této nové právní analýzy, že podpora pro obnovitelné zdroje uvedené do provozu před rokem 2013 není v rozporu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory dle práva EU.

Máme za to, že nevypsání podpory pro rok 2016 pro výše uvedené obnovitelné zdroje je postup v přímém rozporu se zákonem č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie.

Více informací naleznete v tiskové zprávě:
www.csve.cz/cz/clanky/vyzva-k-vypsani-podpory-doplnujici-pravni-stanovisko/570
Partneři