EWEA se změnila na WindEurope

Proč se EWEA rozhodla změnit značku na „WindEurope“?

 

 

Vítr je konkurenceschopný

 

Větrná energie dává ekonomický smysl. V současné době je vítr na pevnině (onshore) nejlevnější formou výroby elektřiny z nových zdrojů v Evropě. Vítr v Evropě vytváří roční obrat více než 67bn EUR a 255.000 pracovních míst. U větrných elektráren na moři (offshore) se rychle snižují náklady a budou hrát ústřední roli v evropském energetickém mixu do budoucna.

 

Vítr představuje hlavní směr

 

V loňském roce tvořily větrné elektrárny 44 % všech nově instalovaných zařízení na výrobu energie v celé Evropě - více než kterákoli jiná technologie. Vítr pokrývá více než 11 % poptávky po elektřině v Evropě. V roce 2030 by vítr mohl pokrývat čtvrtinu spotřeby elektrické energie v EU a být tak páteří energetického systému Evropy.

 

Vítr je strategický

 

Vítr je důležitou a rostoucí součástí evropské průmyslové základny. Tři z pěti největších výrobců turbín na světě jsou evropské společnosti. Evropský průmysl dosahuje 40% podílu všech větrných turbín prodávaných po celém světě a má lví podíl na evropském výsledku vývozu v oblasti obnovitelných zdrojů. Vedeme svět v oblasti větrné energie na moři s více než 90 % dnešních offshore větrných farem.

 

Celkově lze říci, že větrná energetika se změnila z okrajového sektoru na hlavní proud průmyslu. Sektor větru vyzrál a stále se vyvíjí, a je třeba, aby se naše značka vyvíjela s ním.

 

Jedná se o klíčový moment a těšíme se na další spolupráci s vámi s cílem zajistit růst a prosperitu větrné energetiky v Evropě. Více informací zde.


Dosavadní webové stránky EWEA, zůstávají funkční, jen už se dále „nevyvíjí“
www.ewea.org
Partneři