Likvidace dosloužilých větrných elektráren

Otázka osudu větrných elektráren po skončení jejich životnosti, resp. platnosti stavebního povolení je velmi frekventovaná a obavy z „nefunkčních rezivějících monster“ zanechaných v krajině provází schvalovací procesy většiny projektů.

 

Čím dál častější jsou také tlaky na stavebníky – investory na vytvoření finančního depozitu – fondu na krytí budoucí likvidace VtE. Objevují se i požadavky na legislativní úpravu této záležitosti.

 

Základní fakta:

 

  • Většina projektů VtE v ČR, alespoň těch, které byly povoleny po roce 2000 je povolena jako stavba dočasná, obvykle na dobu 20-25 let při technické životnosti VtE 20 let.

 

  • Nedojde-li po uplynutí této doby k prodloužení povolení, nebo se VtE do této doby stane nefunkční, bude nutno v souladu se stavebním povolením stavbu odstranit a dotyčné pozemky uvést do původního stavu. Tato povinnost přísluší ze zákona majiteli objektu.

 

  • Větrné elektrárny jsou dobře recyklovatelné, výnosy z prodeje druhotných surovin významně snižují náklady odstranění stavby. U VtE s ocelovými věžemi tvoří kovy až 88 % hmotnosti. Jako nejzávažnější se jeví likvidace sklolaminátů, ale i ty lze částečně úspěšně recyklovat (viz Likvidace VtE - recyklace materiálů v příloze č.1). U VtE s železobetonovými věžemi je podíl kovů úměrně nižší, podle typu věže.

 

  • Základy VtE jsou železobetonové monobloky (dle výrobce a typu elektrárny) částečně vyčnívající nad terén, nebo častěji úplně překryté 30-50 cm vysokou vrstvou zeminy.

 

Předpokládané náklady


Náklady na likvidaci stavby jsou samozřejmě závislé na velikosti a typu VtE, ale také na způsobu demontáže, stupni recyklace, zhodnocení druhotných surovin a nákladů na dopravu. Jako příklad viz orientační nabídka firmy VESTAS na demontáž v ČR nejčastěji instalovaného typu V90-2,0MW-105m výšky věže.


Náklady 55.000 EUR jsou nastaveny na německou cenovou úroveň a lze proto předpokládat, že především na straně nákladů na jeřáb a transport lze ještě náklady optimalizovat.


Značné úspory lze také dosáhnout, pokud je základ demontován pouze do „racionální hloubky“, tj. např. 1 m pod úroveň terénu. Zde záleží zejména na dalším využití pozemku.


Návrh způsobu likvidace dosloužilých VtE včetně očekávaných nákladů je pro výrobce v EU povinným dokumentem.
 

Vzdělávání
Partneři