Seminář ČSVE pořádaný ve dnech 24. a 25. 10. 2012 v hotelu Kraví hora v Bořeticích

I na letošní rok jsme připravili Seminář ČSVE určený zejména pro provozovatele větrných elektráren, developery a investory, i letos jsme zůstali v kraji vína a pohody, tedy na jižní Moravě. 4. ročník semináře ČSVE se uskutečnil ve dnech 24. a 25. října v Bořeticích v příjemném prostředí hotelu Kraví hora.

 

Seminář byl opět zaměřen na nejaktuálnější témata, s ohledem na přijetí nového zákona o podporovaných zdrojích energie a na očekávanou změnu systému výkupu a podpory elektřiny z OZE byl program více než nabitý. Program zahájil krátkou prezentací o vývoji větrné energetiky v ČR, Evropě a ve světě Pavel Prchal, člen předsednictva ČSVE, na něj pak navázali společnou prezentací Štěpán Chalupa, místopředseda ČSVE a Martin Bursík, předseda nově vzniklé Komory obnovitelných zdrojů, kteří přítomné seznámili s vývojem spolupráce mezi jednotlivými asociacemi pro obnovitelné zdroje, s činností a úkoly, kterými se Komora zabývá, a osvětlili některé souvislosti energetické politiky ČR.

 

           

 

Následně byl zahájen blok týkající se nové legislativy. Pavla Smolová z legislativní sekce ČSVE nejprve shrnula nejvýznamnější změny, které přináší nový zákon o podporovaných zdrojích energie, a vysvětlila přítomným, jak bude nově fungovat systém výkupu elektřiny z OZE a výplaty podpory, jaké budou možnosti volby jednotlivých forem podpory, jaké můžou být jejich výhody a nevýhody. Na tento přehled následně navázal Jiří Šťastný, předseda představenstva OTE, a.s., operátora trhu s elektřinou. Pan Šťastný přítomné seznámil s novou úlohou OTE v systému podpory obnovitelných zdrojů, s postupem registrace výrobců a způsobem komunikace s OTE a se systémem výplat zelených bonusů od 1.1.2013. Následovala prezentace Vladimíra Najmana, zástupce společnosti ČEZ Distribuce a.s. k postupu společnosti při ukončování smluv o povinném výkupu a předávání dat do centrálního systému OTE, na něj navázal Pavel Maxa ze společnosti ČEZ Prodej a.s., která je povinně vykupujícím pro distribuční území ČEZ a od začátku roku 2013 tedy přebírá povinný výkup elektřiny z OZE. Pan Maxa představil účastníkům postup navázání komunikace s výrobci a uzavření nových smluv o výkupu elektřiny a úhrady za dodávky. Celý blok byl uzavřenou dlouhou diskusí, kdy přítomní provozovatelé a zástupci financujících institucí měli možnost vyjasnit si nejrůznější aspekty přechodu na nový systém a fungování v něm.
Jak na závěr shrnul Michal Janeček, předseda ČSVE, takovéto diskuse řešící praktické otázky a problémy, před které provozovatele staví praxe, jsou důvodem, proč se naše akce nazývá „Seminářem“ nikoli „Konferencí“.

 

           
 

Na informace k přechodu a fungování v novém systému podpory navázal Vladimír Kubeček, zástupce České spořitelny a.s., jejíž Energy Team se zabývá rovněž financováním OZE. Následovaly prezentace obchodníků s elektřinou, pro které nový systém může znamenat více možností spolupráce s výrobci elektřiny z OZE. Pozvání na seminář přijal Jan Palaščák, generální ředitel společnosti Amper Market a.s. a Igor Schulmeister, vedoucí obchodu společnosti Ekologické zdroje energie s.r.o., kteří přítomným objasnili fungování obchodu s elektřinou a možnosti využití spolupráce při přechodu na formu podpory zelenými bonusy.

 

Zpožděný a prodloužený program prvního dne uzavřeli Dušan Zaremba a Petr Sláčal ze společnosti ABB s prezentací na téma diagnostika a servis elektrozařízení a opravy generátorů větrných elektráren.

 

Po náročném programu se účastníci přesunuli do příjemného prostředí vinného sklepa hotelu Kraví hora, kde na ně čekalo bohaté pohoštění a následně také ochutnávka výborných vín z produkce jihomoravských vinařů, doprovázená odborným výkladem sommeliera spojeným rovněž s představením Svobodné spolkové republiky Kraví hora a životem této recesistické vinařské republiky. Odborné diskuse pokračovaly, i když začala hrát cimbálka...

 

Program druhého dne byl zahájen oddychovějším tématem – Jiří Špičák, lektor ČSVE, si připravil prezentaci o zajímavostech souvisejících s vývojem a provozem větrných elektráren. Na něj ale navázala opět témata pracovní, a to nejprve prezentace přesunutá z prvního dne na téma Řízení o autorizaci, se kterým přítomné seznámil Pavel Doucha z Advokátní kanceláře Šikola a partneři. Poté se slova ujal Tomáš Hartl ze společnosti E.ON Energie a.s. a představil přítomným činnost společnosti na poli obchodování s elektřinou z OZE.

 

           

 

Následoval krátký blok věnovaný problematice dispečerského řízení, kdy nejprve Štěpán Chalupa, místopředseda ČSVE, shrnul nové povinnosti výrobců elektřiny z roku 2012 v souvislosti s připravovanou novelou vyhlášky týkající se dispečerského řízení, na tuto prezentaci pak navázal Miroslav Sedlařík, výkonný ředitel společnosti APPLIC s.r.o. k možnostem řešení datových přenosů mezi výrobnami elektřiny z OZE a distributorem či provozovatelem.

 

V samotném závěru semináře ještě vystoupil Jiří Nezhyba z Advokátní kanceláře Šikola a partneři se svojí z časových důvodů zkrácenou prezentací k tématu zásad územního rozvoje krajů a boje s překážkami, které takto kraje vytváří. Z důvodů časové tísně už se bohužel nedostalo na podrobnější rozbor aktuální velké novely stavebního zákona, účastníkům proto byla představena pouze změna související právě se zásadami územního rozvoje, s dalšími novinkami se budou moci seznámit sami v prezentacích, jež jsou účastníkům zpřístupněny.

 

O tečku za celým programem semináře se postaral Stanislav Novák, prezident Svobodné spolkové republiky Kraví hora, který účastníky provedl po jejím území a ukázal jim skvosty tohoto kraje.

 

Věříme, že byl Seminář ČSVE pro všechny účastníky přínosný a odvezli si z Bořetic potřebné informace a poznatky pro svoji další činnost a zároveň že tento čas považují za příjemně a užitečně strávený. Velice děkujeme všem hostům a prezentujícím, že nám pomohli vytvořit a nabídnout kvalitní program.

 

Na viděnou za rok!


Tým ČSVE

Prohlédněte si přehled prezentací, které byly na semináři předneseny.
 

» Více informací naleznete v přiloženém souboru – pro stažení souboru klikněte na ikonu vedle nadpisu článku nebo klikněte zde.

Akce
Partneři