Statistika počtu projektů větrných elektráren v procesu EIA

Následující graf a tabulka ukazují počet projektů větrných elektráren, které v jednotlivých letech vstupovaly do procesu posuzování jejich vlivu na životní prostředí (EIA). Upozorňujeme, že čísla, která jsou uvedena ve sloupci daného roku v kategoriích "Z toho povoleno" a "Z toho postaveno" se vztahují pouze k projektům, které v daném roce vstoupily do procesu EIA bez ohledu na to, že jejich posuzování a případná stavba byly ukončeny v pozdějších letech. To znamená, že projekt, jehož posuzování EIA bylo zahájeno v roce 2004, EIA byla ukončena v roce 2005 a stavba v roce 2007 je v našem grafu a tabulce započítán pouze v hodnotách uvedených ve sloupci 2004. Tímto způsobem je možno názorně vyseparovat úspěšnost projektů, jejichž posuzování EIA bylo zahájeno v jednotlivých letech:

 

 

Výkon VtE v MW v procesu EIA (celá ČR)
Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2002-2013
V EIA 239,05 96,585 223,35 246,15 440,707 229,21 591,42 600,05 90  30  48  51 2885,522
Povoleno * 239,05 73,235 169,95 142,75 126,2 112,11 170,5 399,6 74  21  26  21 1575,395
Z toho postaveno * 12 56,5 68,3 19,2 53,65 16 24,1 0 0  0  0  0 249,75


*Vztahuje se k VtE vstupujícím do procesu EIA v daném roce, bez ohledu na datum, kdy prošly procesem EIA nebo byly postaveny.
Daná data jsou platná k 21.01.2014.


Nuly v posledních sloupcích řádku „Z toho postaveno“ pak neznačí neschopnost investorů finálně zrealizovat svůj záměr, ale většinou se jedná o to, že projekty přesto, že prošly úspěšně procesem EIA, byly následně zbržděny nebo zastaveny v dalších procesech a povolovacích řízeních.

 

Větrné elektrárny v ČR
Partneři