Materiály pro laminování rotorových listů

 

Vlákna:
Slouží jako výztuž v budoucím kompozitu.
 • Uspořádání vláken:
  • Jednosměrný pás - roving
  • Jednosměrná tkanina
  • 2D tkaniny
  • Trojosé tkaniny
  • 2D a 3D pleteniny
Nejpoužívanější jsou rovingy a 2D tkaniny. Tyto tkaniny dělíme podle typu vazby tkaniny, která je důležitá pro tvarování tkaniny ve formě.
 • Nejpoužívanější typy vazeb tkanin:
  • Plátěná vazba
  • Keprová vazba
  • Saténová vazba

Typy vazeb tkanin. Zleva - plátnová, keprová a saténová vazba
 
Skleněná vlákna:  Vyrábějí se tažením z taveniny otvory v platině rychlostí 3-4 km/min. Průměr vláken je 9-15 mikrometrů. Vlákna jsou potažena lubrikační vrstvou chránící před poškozením. Vlákna jsou splétána do prstenců a používána jako rovingy, tkaniny, krátké sekané sklo (3-6 mm) a krátká vlákna (do 1 mm). Používá se jako hlavní materiál při výrobě rotorových listů větrných elektráren.
 • Typy skleněných vláken:
  • E-sklo.....bezalkalické sklo, nejběžnější materiál, s nejnižší cenou.
  • R,S-sklo...má lepší mechanické vlastnosti (vyšší pevnost) a vyšší cenu.
  • D-sklo.....borosilikátové sklo s dielektrickými vlastnostmi.
  • C-sklo.....s vyšší chemickou odolností.
Vlastnosti skleněných vláken:
složení
Jednotka
E-sklo
S-sklo
D-sklo
C-sklo
SiO2
%
53-55
60
72-75
60-65
Al2O3
%
14-15
24
-
<6
B2O3
%
6-8
-
<23
<7
CaO
%
17-22
9
-
14
MgO
%
<5
6
-
<3
K2O,Na2O
%
<1
<0,5
<4
8-10
Ost.oxidy
%
1
-
<1
<1,5
Hustota
g/cm3
2,6
2,53
2,14
2,45
Pev. v tahu
MPa
3400
4400
2500
3100
E-modul Rm
GPa
73
86
55
70
Tažnost
%
3,5-4
4,5
3
3,5-4
Spec.el.odpor
ohm/cm
1015
1014-1015
-
1014-1018
Koef.Tep.rozt.
10E-6K
5
4
2-3
7,2
 
Aramidová vlákna:   Aromatický polyamid dodávaný na trh pod obchodním názvem Kevlar® nebo Twaron®. Jsou vyráběna tažením z krystalického roztoku polyparafenyl tereftalamidu v koncentrované kyselině sírové. Má nejlepší rázovou houževnatost, nejnižší hustotu, velmi dobré pevnostní parametry a tlumí vibrace. Je odolné plameni, samozhášivé a netaví se. Vlákna jsou chemicky odolná a mají lepší dielektrické vlastnosti než vlákna skleněná.
 • Typy aramidových vláken:
  • Vysokomodulové - vlákna Kevlar 49®nebo Twaron HM® jsou určena pro letecké aplikace.
  • Nízkomodulové - vlákna Kevlar 29®nebo Twaron LM® jsou používána na ochranné prostředky jako jsou rukavice, neprůstřelné vesty, ale také například na lana.
Vlastnosti aramidových vláken:
 
Jednotka
Nízkomodulová (LM)
Vysokomodulová (HM)
Hustota
g/cm3
1,44
1,45
Pev. v tahu
MPa
2800
2900
E-modul Rm
GPa
59
127
Tažnost
%
4
1,9
Spec.el.odpor
ohm/cm
1015
1015
Koef.tep.rozt.
10E-6K
-2,3
-4,1
Absorpce vlhkosti
%
7
3,5
Výrobce
DuPont
Kevlar 29
Kevlar 49

 

 

Materiály jader

Nekovová jádra dělíme:
  • pěny
  • buněčná jádra
Nejznámějším nekovovým buněčným jádrem je Nomexové jádro, tvořené aramidovými vlákny nanášenými na papír. Po vytvrzení pryskyřice se expanduje celý blok, který se znovu máčí do pryskyřice a znovu vytvrdí v peci.
 • Pěny dělíme do dvou skupin podle struktury buněk:
  • s uzavřenými buňkami
  • s otevřenými buňkami
Pěny s otevřenou buněčnou strukturou nejsou pro letecké aplikace vhodné, pro snadné pronikání vlhkosti do konstrukce. Pěny s uzavřenými buňkami jsou dvojího druhu - nadouvané a syntaktické. Bloky pěnového materiálu jsou rozřezány na desky pásovou pilou nebo odporovým drátem. Nejpoužívanější konstrukční pěny jsou polystyren (styrofoam), polymetalakrylimid (rohacell) a polyuretan.

Vlastnosti konstrukční pěny Rohacell:
Vlastnosti
Jednotka
Rohacell 51 WF
Rohacell 71 WF
Rohacell 110 WF
Rohacell 200 WF
Hustota
kg/m3
52
75
110
205
Pevnost v tlaku
MPa
0,4
1,05
2,2
6,4
Pevnost ve smyku
MPa
0,5
1
1,75
3,6
E-modul
MPa
45
75
135
270
Smykový modul
MPa
14
24
40
100
 
Vlastnosti
Jednotka
Rohacell 31 A
Rohacell 51 A
Rohacell 71 A
Hustota
kg/m3
32
52
75
Pevnost v tlaku
MPa
0,3
0,7
1,3
Pevnost ve smyku
MPa
0,3
0,6
0,9
E-modul
MPa
26
45
75
Smykový modul
MPa
8
13
22
 
 

Vzdělávání
Partneři