Pevnostní zkoušky rotorového listu větrné elektrárny

 
U jednoho z prototypových listů se zkouší maximální pevnost. Na list se umístí kleštiny, přes které je list zatěžován spojitým zatížením až do lomu.
 
Na těchto fotografiích je list malé větrné elektrárny o výkonu 20kW. Jeho délka je 6,5m a dle předpisů by měl vydržet 1,5 násobek provozního zatížení, což je síla 15,3 kN.
  
 
 
Rotorový list ve vodorovné poloze s umístěnými kleštinami, přes které je vyvozováno zatížení.
 
 
Průhyb listu při zatížení 130% provozního zatížení
 
 
Zlomení listu. List nakonec vydržel 152% provozního zatížení a prasknul v předpokládaném místě.
 
 
Delaminace odtokové hrany rotorového listu.
 
 
 
Zborcení listu v místě zlomení nosníku
 
 
U rotorových listů velkých větrných elektráren, kdy jejich délka bývá i několik desítek metrů, bývá zatížení provedeno odlišným způsobem
 
 
V Americe mají také originální způsob zatížení rotorového listu při statické zkoušce
 
 

Vzdělávání
Partneři