Velikost rotorového listu větrné elektrárny

Velikost rotorového listu,tedy jeho délka je dána optimalizací. Na začátku je zadání, kde je řečeno, jaký výkon má mít větrná elektrárna.
 
Z výkonové rovnice větrné elektrárny
nám vyplyne plocha rotoru
                           
a z plochy rotoru je to již jen kousek k odvození poloměru rotoru, tedy délky rotorového listu.
 
Samozřejmě, že podstatnou roli ve výpočtu hraje účinnost jednotlivých komponent stroje(rotor, převodovka, generátor), ale to je již o postupné optimalizaci stroje. V dnešní době se ale účinnost větrných elektráren  pohybuje v rozmezí 35-45% (dle typu a velikosti).

Vzdělávání
Partneři