Poslední týden roku 2022 byl pro Evropu z pohledu výroby větrných elektráren druhým nejsilnějším v historii

Závěr loňského roku se v Evropě nesl nejen ve znamení nadprůměrně vysokých teplot, ale také velmi silné výroby větrných elektráren. Během posledního prosincového týdne tak výroba evropských větrných elektráren, na souši i moři, přesahovala v průměru 92 GW, díky čemuž evropská větrná energetika zažila druhý nejsinější týden v historii. Z celoročního pohledu pak výroba evropských větrných elektráren loni meziročně vzrostla o bezmála desetinu.

 

Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů dosahovala ke konci loňského roku silných hodnot, kdy podle serveru S&P Global vzrostla ve srovnání s předchozím týdnem o 27 %. Dle dat asociace WindEurope dodávaly větrné elektrárny během tohoto týdne do sítě v průměru 92,6 GW, což je vůbec druhá nejvyšší týdenní hodnota v historii.
 
Silný konec měsíce tak podle S&P Global pomohl navýšit celoměsíční průměr na 59 GW, a tedy stáhnout rozdíl v meziročním poklesu, kdy průměrný výkon dodávaný elektrárnami během prosince 2021 dosahoval dokonce 63 GW. Nejníže přitom průměrná denní výroba v prosinci poklesla na 29 GW, kdy v Evropě panovaly v první polovině uplynulého měsíce slabé povětrnostní podmínky, jak je vidět i na příkladu Německa, které disponuje značným instalovaným výkonem větrných zdrojů.
 
 
Silná výroba větrných elektráren spolu s nižší sváteční poptávkou a teplým počasím pomohla srazit ceny na spotových trzích s elektřinou. Ceny elektřiny na denním trhu s dodávkou v průběhu posledního dne loňského roku opět poklesly do záporných hodnot, podobně jako v předcházejících dnech, avšak v tomto případě i z pohledu denního průměru. V Německu tak průměrné spotové ceny dosáhly -0,79 EUR/MWh, na českém trhu dokonce -2,05 EUR/MWh.
 
Velmi silná výroby se tak rovněž podepsala na průměrných cenách, které si provozovatelé mohli zajistit na spotovém trhu. Zatímco průměrná německá větrná elektrárna mohla 14. prosince obdržet za výrobu v tento den v průměru 548,35 EUR/MWh, během posledního dne by musela za prodej elektřiny na trhu podle S&P Global zaplatit průměrně 0,86 EUR/MWh.
 
Celkově výroba evropských větrných elektráren v roce 2022 meziročně vzrostla o 9 %, a dosáhla tak rekordní výroby 454 TWh.
 
(převzato z portálu oEnergetice.cz)Partneři