Přes tři čtvrtiny Čechů podporují větrnou energetiku. Řada z nich ale stále věří mýtům

 Větrná energetika a výstavba větrných elektráren v Česku je společensky i politicky aktuální téma. Diskuze o jejím rozvoji se budou vést i v následujících letech. Na českém území má totiž velký potenciál. Ten však zůstává z velké části nevyužitý. Všímá si ho přitom 75,6 % Čechů, kteří s rozvojem větrné energetiky u nás souhlasí. Téměř polovina příznivců větrných elektráren je oceňuje pro jejich ekologický přínos, 45 % chápe rozvoj větrné energetiky jako cestu k posílení energetické soběstačnosti země. Z průzkumu*, který nechala zpracovat Česká společnost pro větrnou energii (ČSVE) a Komora obnovitelných zdrojů (Komora OZE), vyplývá ale i to, že Češi stále věří mýtům, které o větrné energetice ve společnosti kolují. Podrobnosti najdete v najdete tiskové zprávě.
Partneři