Polsko vybuduje v Baltském moři větrnou farmu výkonnější než Temelín

Polsko připravuje výstavbu obřího komplexu větrných turbín blízko nejsevernější části polského pobřeží Baltu, u města Leba, přibližně na severozápad od Gdaňska. Turbíny budou rozmístěny v moři ve vzdálenostiasi 25 až 50 km od pobřeží. 
 
K uskutečnění mořské větrné farmy, která bude mít instalovaný výkon 2,5 GW (pro srovnání: Temelín 2,25 GW) spojily své síly největší polský producent a distributor elektřiny PGE, obdoba českého ČEZu, a světová špička v mořské větrné energetice, dánská polostátnífirma Orsted, respektive její pobočka v Polsku. 
 
Čtrnáctimegawattoví giganti
 
Farma bude sestávat ze dvou částí: Baltica 2 (asi 1,5 GW) na západě a Baltica 3 (asi 1 GW) na východě areálu. Obě mají být v plném provozu do roku 2030. Jako dodavatel větrných turbín pro část Baltica 2 byla vybrána firma Siemens Gamesa. Turbíny objednané pro část Baltica 2 mají instalovaný výkon 14 MW. Jde tedy o výkonnější stroje než turbíny téhož výrobce, které byly použity v nyní (jaro 2023) nejvýkonnější mořské větrné farmě na světě (1,3 GW) – Forsea 2 v Severním moři, blízko střední části východního pobřeží Velké Británie. Turbíny Siemens Gamesa ve Forsea 2 mají výkon „jen“ 8 MW. O dodavateli turbín pro část Baltica 3 zatím nebylo rozhodnuto, ale patrně to nebudou turbíny menšího výkonu než ty, které budou tvořit část Baltica 2. Celkový počet turbín obou částí farmy, tedy Baltica 2+3, bude asi 180. 
 
Výhledově, po roce 2030, bude vybudována ještě mořská větrná farma Baltica 1 s instalovaným výkonem asi 0,9 GW (což není započítáno do výše uvedeného instalovaného výkonu Baltica 2+3). Farma Baltica 1 bude dílem jen polské firmy PGE, bez účasti zahraničního partnera. 
 
Při projektování větrné farmy je věnována velká pozornost ochraně životního prostředí, přírody a krajiny. Tím je motivována poměrně velká vzdálenost turbín od pobřeží a chráněných částí moře – Slupské lavice, mělčiny, která je významným zdrojem potravy pro ptactvo. Budou zachovány koridory pro přelety ptáků, elektrické kabely budou položeny tak, aby nerušily pláže a chráněné části krajiny. 
 
Dost elektřiny pro 4 miliony domácností
 
Počítá se s tím, že z větrné farmy budou mít prospěch obce na pobřeží. Dostanou část daní placených farmou, vzniknou tam nová pracovní místa, stavba podpoří celkový rozvoj regionu. Podle průzkumu veřejného mínění, který byl objednán polským Ministerstvem klimatu a životního prostředí, velká většina obyvatel Polska podporuje rozvoj mořských větrných farem v polských vodách. 
 
Podle tvůrců větrné farmy Baltica bude farma vydatný zdroj levné energie, spolehlivý a v souladu s ochranou životního prostředí. Bude dodávat elektřinu odpovídající poptávce asi 4 milionů polských domácností.
 
Výborný doplněk fotovoltaiky
 
Dovolil jsem si porovnat instalované výkony větrné farmy a jaderné elektrárny, abych zdůraznil mohutnost větrného zdroje. Samozřejmě víme, že skutečný výkon větrné elektrárny dosáhne hodnoty jejího instalovaného výkonu jenom za optimálních meteorologických podmínek. Velké větrné elektrárny dosahují výkonu rovného jejich instalovanému výkonu při rychlosti větru ve výšce osy rotoru turbíny (předpokládám, že v Baltice to bude výška blízká 100 m nad hladinou moře) kolem 14 m/s. Takové podmínky se v dotyčné oblasti vyskytují běžně, zejména v zimě, ale pravda je, že výkon větrné farmy nebude vyšší, než výkon Temelína vždycky. (Výkon větrné elektrárny závisí na dvou meteorologických veličinách: je přímo úměrný hustotě vzduchu a třetí mocnině rychlosti větru. Hustota vzduchu je – na rozdíl od rychlosti větru – poměrně málo proměnlivá.)
 
Význam větrné energetiky není jenom v tom, že to je zdroj energie, ale také v tom, že režim výkonu větrných elektráren se skvěle doplňuje s režimem výkonu solárních elektráren. Když je výkon větrných zdrojů velký, je výkon těch solárních malý a naopak. To platí hlavně v ročním chodu, ale i v krátkodobé variabilitě výkonu obou typů zdrojů. Baltica 2 + 3 bude výjimečné dílo, které pozitivně ovlivní prestiž Polska ve světě. Zasluhuje náš obdiv.
 
Autor: Ivan Sládek, člen ČSVE
 
 
Prameny:
  • https://baltica.energy/pl-pl
  • Marcin Poznań (tisk. mluvčí PGE Baltica), osobní sdělení. 

 
Partneři