O seminář pro investory byl obrovský zájem. Přijeďte za rok také!

 S účastí více než stovky zástupců – především investorů do větrné energetiky – proběhl tradiční výroční seminář ČSVE, konaný 2. a 3. listopadu v Hnanicích. 

 
Největším tématem byly probíhající úpravy legislativy, které mají přinést efektivnější povolování obnovitelných zdrojů, v praxi tedy především větrných elektráren. Velkým tématem byly i kapacity pro připojování větrných turbín. 
 
Zájem vzbudily i přednášky výzkumníků: praktické tipy pro komunikaci, jak posilovat lokální akceptaci větrných elektráren či detaily zrušených Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, které v regionu dlouhou dobu blokovaly rozvoj větrné energetiky. K nahlédnutí je program a fotografie z akce. K prezentacím ze semináře a pravidelným webinářům ČSVE mají přístup pouze členové (přihláška).
 Partneři