Statistika

Souhrn statistiky za rok 2018 v ČR

  • V roce 2018 bylo v ČR realizováno pět projektů větrných elektráren s celkem 6-ti větrnými elektrárnami o celkovém instalovaném výkonu 12,3 MW
  • Celková instalovaná kapacita k 31. 12. 2018 dosáhla 320 MW
  • Celková výroba z větrných elektráren v Česku v roce 2018 činila 609,3 GWh

 

 

 

 

 

 

Výroba z větrných elektráren v jednotlivých měsících v letech v MWh
Měsíc rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016
Leden  15696  12454,4  30312,1  71897,8 43638,7 37654,1 71661,1 50700
Únor  29182  23063,2  30251,9  38974,4 33404,3 45214,3 41085,9 67500
Březen  35795  41416,3  33986,7  32553,9 47015,6 49493,4 60281,3 42600
Duben  18384  24058,4  37232,6  30364,6 30687,3 34050 52130,8 37800
Květen  20601  30288,7  23789,5  31238,1 35719,0 49200 36334,6 44000
Červen  24167  25928,9  29489,1  26083,1 34706,5 25260,6 33332,4 20600
Červenec  20397  17103,8  37331,3  27714,9 22872,6 22313 37571,1 30800
Srpen  17110,3  26563,5  21180,6  19392,6 23453,2 25305,9 28275,7 25700
Září  18698,9  30201,0  21642,2  25842,1 43282,9 33335 40961 25100
Říjen  33938,5  34852,9  39091,6  29831,4 48965,6 38211,8 34311,8 41000
Listopad  32002,8  36506,6  30522,6  37566,4 54843,1 43243,9  70739,9 50000
Prosinec  23915,5  33203,4  62252,4  44117,4 60261,5 69190,3  65077,7 61100
Celkem 289888 335641,1  397082,6  415576,7 478850,3 472472,3 571763,3 496900


Výroba z větrných elektráren v jednotlivých měsících v letech v MWh

 
 

Pozn.: Hodnoty v tabulce jsou čerpány z portálu ERÚ, který je zveřejňuje s 2-3 měsíčním zpožděním.

 

Výroba z VTE z celé ČR v GWh
Rok Výroba
2005 21,3
2006 49,4
2007 125,1
2008 243,9
2009 289,9
2010 335,6
2011 397,1
2012 415,6
2013 479,0
2014 472,4
2015 572
2016 496,6*
2017 591
2018 609

* hodnoty jsou v Brutto

 

 

 

Souhrn instalací VtE v MW
Rok Souhrn Roční čistý přírůstek
2005 28  
2006 54 26
2007 116 62
2008 148 32
2009 192 44
2010 215 23
2011 217 2
2012 260 43
2013 269 9
2014 283 14
2015 283 0
2016 283 0
2017 309 26
2018 320 12


Zdroj statistických informací: ERÚ, ČSVE

Větrné elektrárny v ČR
Partneři