Členové ČSVE - právnické osoby

V současné době členskou základnu České společnosti pro větrnou energii tvoří 27 právnických a 29 fyzických osob.

 

Firma  Webová adresa
81 klima a.s.  www.81.cz
ALTENERG s.r.o.  
APB-PLZEŇ a.s.  www.apb-plzen.cz
BENOCO s.r.o.  www.benoco.cz
ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o.  www.cez.cz
DROBIL - ENERGO s.r.o.  
ECOENERG WINDKRAFT GmbH  www.ecoenerg.cz
ELDACO a.s.  www.eldaco.cz
ENERCON GmbH  www.enercon.de
Energy financial group a.s.  
FAN plus s.r.o.  
Green Lines Rusová s.r.o.  www.greenlines.cz
LCJ Invest, a.s.  
meridian Nová Energie s.r.o.  
NODIG - TEC s.r.o.  www.nodig.cz
Pražská energetika, a.s.  
SWPOW s.r.o.  
Synergion ALFA CZ s.r.o.  
TnG-Air.CZ s.r.o.  
Větrné elektrárny Strážný Vrch,a.s.  
VP Andělka s.r.o.  
V-STAV INVEST, s.r.o.  
VTE Stará s.r.o.  
WEB Větrná energie s.r.o.  www.vetrna-energie.cz
WINDENERGIE s.r.o.  www.windenergie.cz
Wind invest s.r.o.  
WINDTEX s.r.o.  

 

O nás
Partneři