Vývoj výkupních cen větrné energie a ostatních obnovitelných zdrojů

 

Srovnání výkupních cen elektrické energie z obnovitelných zdrojů v ČR v CZK/kWh*   
Zdroj Cena 2007 Cena 2008 Cena 2009 Cena 2010 Cena 2011 Cena 2012 Cena 2013 Cena 2014 Cena 2015 Cena 2016 Cena 2017 Cena 2018 Cena 2019 Cena 2020
Fotovoltaika** 13,46 13,46 12,79 12,15 5,5 6,16 2,83 0 0 0 0 0 0 0
VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY*** 2,46 2,46 2,34 2,23 2,23 2,23 2,12 2,014 1,98 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93
Malé vodní elektrárny 2,39 2,6 2,70 3,00 3,00 3,19 3,23 3,23 3,23 3,069 2,741 2,741 2,741 2,741
Biomasa 3,37 4,21 4,49 4,58 4,58 4,58 3,73 3,335 3,263 3,263 3,263 3,263 3,263 3,263
Bioplyn z BPS 3,04 3,9 4,12 4,12 4,12 4,12 3,55 0 0 0 0 0 0 0

 

*v grafu jsou v případě rozmezí cen pro různé kategorie uváděna maxima (jedná se zejména o biomasu a bioplyn) 
**od roku 2012 jsou podporované pouze FVE s výkonem do 30 kWp, u FVE je proto od tohoto roku uvedena cena pro FVE s výkonem do 30 kWp
*** Od začátku roku 2014 je zastavena podpora pro nové větrné elektrárny, uvedená výše výkupní(referenční) ceny platí pouze pro tzv. reziduální projekty, tj. projekty s autorizací vydanou do 1.10.2013 (to samé platí v případě Biomasy a Geotermální energie).

 

Poznámka:
V tabulce jsou uvedené výkupní ceny platné pro zdroje uváděné v daném roce do provozu.
Od roku 2013 dochází ke změně systému podpory, jejíž součástí je omezení možnosti volit podporu formou výkupních cen, nové zdroje s výkonem nad 100 kW mají nárok na podporu pouze formou zelených bonusů. Výše obou zelených bonusů se vždy odvozuje od stanovené výkupní ceny, která tedy funguje jako referenční cena, proto budeme pro porovnání zjednodušeně i nadále používat výkupní cenu stanovenou Energetickým regulačním úřadem.

Bioplynové stanice jsou podporovány formou provozní podpory tepla. V případě fotovoltaických elektráren je poskytována podpora formou přímých investičních dotací na malé instalace s převážným využitím pro vlastní spotřebu.
 

 

 

Vývoj výkupních cen elektřiny z větrných elektráren (CZK/MWh)
Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Výkupní cena 2600 2460 2460 2460 2340 2230 2230 2230 2120 2014 1980 1930 1930 1930 1930 1930

Zdroj: ERU - Cenové rozhodnutí

Větrné elektrárny v ČR
Partneři