Jaký mají větrné elektrárny skutečně přínos?

 

 • Větrné elektrárny jsou obnovitelný zdroj s prakticky nevyčerpatelným globálním potenciálem.
 • Větrné elektrárny v ČR nemohou plně nahradit klasické zdroje, ale mohou být plnohodnotnou součástí energetického mixu, stejně jako ostatní zdroje.
 • Vědecké studie předpokládají potenciál VtE (větrných elektráren) v ČR na úrovni 800 kusů s roční výrobou 6 TWh, což odpovídá necelé polovině roční výroby elektřiny v JE Temelín. 
 • Výroba z VtE je v EU již dostatečně dopředu předpovídána, aby nedocházelo k nestabilitě sítí. 
 • Pro vykrývání nabídky a poptávky se dnes používají vodní a plynové elektrárny.
 • Německo a Španělsko již bylo schopno uřídit síť s více než 50 % elektřiny z VtE a slunečních elektráren. V ČR dosáhlo maximální množství elektřiny z VtE v síti 
 • úrovně 3 %. V ČR tedy VtE „ovlivňují“ síť pouze v úrovni 3 %! 
 • Instalovaný výkon VtE v ČR byl na konci roku 2012 na úrovni 260 MW, v zemích EU je to 105 000 MW a ve světě 282 000 MW, nejvíce v Číně, USA a Německu, Španělsku a Indii.
 • VtE pokrývají 8 % spotřeby elektřiny v EU, v ČR je to pouze 0,6 %.
 • Průměrná roční výroba elektřiny z jedné VtE by zásobila elektřinou 1200 domácností.
 • V roce 2012 bylo v ČR vyrobeno 416 GWh elektřiny ve VtE, což představuje ušetření více než 407 000 tun hnědého uhlí (téměř 8 000 vagonů uhlí), více než 500 000 tun C02 a několik tisíc tun oxidů síry a dusíku.
 • Obnovitelné zdroje energie v ČR vyrobily v roce 2012 dohromady 6 723 GWh elektřiny. Díky instalacím OZE bylo ušetřeno téměř 130 000 vagonů hnědého uhlí a do ovzduší uniklo o 8 milionů tun C02 méně. 
 • V sektoru větrné energetiky dnes pracuje v EU asi 250 000 lidí, v ČR asi 2000. Značná část evropské produkce jde na vývoz mimo EU.
 • Větrná energetika má dnes nejnižší výrobní náklady ze všech nových zdrojů elektřiny.
 • Za svoji životnost VtE vyrobí 50x více energie, než je potřeba pro její výrobu a likvidaci.
 • VtE nepředstavují riziko pro zvěř, která si na ně zvykne, stejně jako na ostatní lidské stavby.
 • VtE na nevhodném místě může představovat riziko pro ptáky. Jedna VtE však v průměru zabije 2-3 ptáky ročně, což je srovnatelné s autem. V ČR je 172 VtE a 4 000 000 aut.
 • Aby VtE měla smysl je nutno ji stavět tam, kde fouká, a je nutno počítat s tím, že bude vidět.
 • Zábor půdy je malý ve srovnání s dalšími zdroji.
 • Příprava projektu trvá v EU 1-4 roky, v ČR 6-10 let.
 • Politici ČR rádi podporují velké energetické stavby, bez ohledu na jejich ekonomiku.
 • Drahé mediální kampaně obyvatelům v ČR vysvětlují, 
 • jaké zdroje jsou vhodné a jaké nikoliv.
» Více informací naleznete v přiloženém souboru – pro stažení souboru klikněte na ikonu vedle nadpisu článku nebo klikněte zde.

Větrné elektrárny v ČR
Partneři