Odkazy užitečné pro vzdělávání

Informace...

 

... věc, bez které se nyní neobejdeme v jakémkoliv oboru …

     … v dnešní době internetu je již přístup k informacím lehký, ale nastává opačná situace …

          … je k dispozici velká spousta informací, ale problém je dostat se k informacím s dostatečnou vypovídací hodnotou. Obor větrných elektráren nevyjímaje.


Smyslem tohoto článku je pomoci vám získat přehled o kvalitních zdrojích informací souvisejících s oborem větrných elektráren. Níže naleznete také odkazy na české portály informující o energetice využívající obnovitelné zdroje energie:

 

 

DEWI – německá konzultační společnost na poli větrné energie. Je to lídr ve svém oboru.
http://www.dewi.de/dewi/index.php


 

Pro nás je zajímavé, že od roku 1992 vydává tato společnost magazín DEWI, kde jsou publikovány odborné články, ze všech oblastí větrné energetiky. Úžasná studnice poznání. Obsahuje množství statických dat, grafů, odborných informací. Hodně se zde dá čerpat pro vysokoškolské studium či technickou praxi.
http://www.dewi.de/dewi/index.php?id=46
http://www.dewi.de/dewi/index.php?id=27

 

     

 

 

Vestas – dánský výrobce větrných elektráren. Firma je světovou jedničkou v oboru větrných elektráren. www.vestas.com

 

 

Na tomto místě se nachází výborně zpracované videosekvence, které vás provedou všemi oblastmi větrných elektráren. Od teorie až po praxi.
http://www.vestaselearning.com/explore/

 

 

 


Enercon – německý výrobce větrných elektráren
www.enercon.de
 

 

WINDBLATT - Magazín o větrné energetice. Nyní vychází 2x ročně. Samozřejmě, že publikované informace jsou hlavně o technologii Enercon, ale je zde uveřejněno hodně informací o výrobních technologiích.
http://www.enercon.de/en-en/205.htm
 

 

 

WIND EUROPE – Evropská asociace pro větrnou energii

https://windeurope.org/
mnoho aktuálních informací o větrné energetice v Evropě a o konaných akcích. V jejích publikacích se často objevují statistická čísla za EU či svět či strategické studie. Jsou zde uveřejňovány i nabídky práce v oboru větrných elektráren pro všechny.
 

 

 

GWEC - Global Wind Energy Council – Světová rada pro větrnou energii. Statistiky o větrné energetice v celosvětovém měřítku.
http://www.gwec.net/

 

 

 

WWEA - World Wind Energy Association – Světová asociace pro větrnou energii
http://www.wwindea.org

 

I na těchto stránkách najdete místo, které se věnuje technologii větrných elektráren:
http://www.wwindea.org/technology/intro/estructura-en.htm

 

BWE – Bundesverband WindEnergie – Spolkové sdružení pro větrnou energii – rovněž webové stránky německé asociace pro větrnou energii jsou studnicí informací o větrné energetice a větrných elektrárnách.
http://www.wind-energie.de/

 

Kromě vlastních publikací o různých aspektech větrných elektráren zde naleznete také studie k nákladům v energetice, k problematice připojení ad.
http://www.wind-energie.de/infocenter/studien
 

 

 

EU - webové stránky Evropského společenství věnované obnovitelným zdrojům energie:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm

 

 

 

Asociace dánského větrného průmyslu – je zde vytvořena velice dobrá sekce vzdělávání:
http://www.windpower.org/
 

 

 

Talentfactory – dánský web, který je jednou z možných cest k získání pracovního místa v oboru větrné energie.
http://www.talentfactory.dk/

 

 

 

ERÚ – Energetický regulační úřad. Jedná se o ústřední orgán státní správy pro výkon regulace v energetice, jeho působnost a pravomoci jsou dány zákony. V pravidelných měsíčních a ročních zprávách zveřejňuje statistiky o energetice v ČR
www.eru.cz
 

 

 

MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR – na svých webových stránkách uveřejňuje souhrnné statistiky z oblasti energetiky (často bohužel s velkým časovým odstupem) a strategické dokumenty týkající se energetiky ČR.
www.mpo.cz
 

 

 

Chytrá energie - informační stránky ekologických sdružení prosazujících energetickou koncepci státu obsahující úspory energií a OZE:

http://www.chytraenergie.info/

 

 

 

TZB-INFO - portál věnovaný úsporám a využití OZE v praxi, především ve stavebnictví:

http://www.tzb-info.cz/

 

Vzdělávání
Partneři