Offshore větrné elektrárny

Celková instalovaná kapacita v offshore větrných elektrárnách dosáhla v roce 2012 v Evropě 5 GW. Celkem to bylo 1.662 větrných elektráren instalovaných v moři, v 55 farmách rozprostřených v 10-ti evropských zemích. Většina instalací takovýchto projektů je, v rámci Evropy, v Severmín moři, dále v Baltickém moči a Atlantiku. Vzhledem k velké hloubce není možný takový rozvoj například ve Středomoří, neboť instalace jsou díky konstrukci pro offshore větrné elektrárny omezeny hloubkou kolem 40-50m.

 

Jaké jsou výhledy?

 

  • 40 GW instalovaného výkonu v roce 2020, což odpovídá 4% celkové spotřeby elektřiny v EU nebo 148 TWh výroby.
  • 150 GW do roku 2030, což je 14% spotřeby elektřiny v EU nebo 562 TWh. Větrná energie na moři tak může v Evropě poskytnout elektřinu až 145 milionům domácností a zaměstnávání pro 318.000 lidí do roku 2030, a zároveň poskytuje energetickou bezpečnost, umožnit vývozu technologií a eliminovat skleníkové plyny.

 

Na následujícím obrázku například můžete vidět různé typy základů pro offshore větrné elektrárny

 

 

Více informací naleznete v tomto materiálech, které vypracovala EWEA:

 

http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/reports/Deep_Water.pdf
http://www.ewea.org/wind-energy-basics/offshore/
http://www.ewea.org/publications/reports/?no_cache=1&tx_err_pi1[showReport]=7&cHash=2ed06e42a3ca3c52b37cbd3a850cafd3
http://www.ewea.org/policy-issues/offshore/
http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/statistics/EWEA_OffshoreStats_July2013.pdf
 

Vzdělávání
Partneři