Přehled literatury o větrné energetice

Publikace vydané k větrné energetice
V předchozím článku jsme řešili otázku informací o větrných elektrárnách na webu.  Více se dozvíte zde http://www.csve.cz/clanky/odkazy-uzitecne-pro-vzdelavani/493
 
Nyní se vám pokusím zprostředkovat pohled na tištěnou literaturu o větrných elektrárnách, která je dostupná v České republice. Uvedena je literatura, se kterou jsem se setkal a která má svojí kvalitu. Ke každému titulu  jsem vždy uvedl pár slov a pokusil jsem se jej obrazově zdokumentovat, abyste měli hrubou představu o obsahu knihy. Občas pořízení obrazové dokumentace nebylo snadné a tak prosím za schovívavost ke kvalitě fotek…
 
Větrná energie současnosti
1.brožura o větrné energetice, kterou vydala Česká společnost o větrné energii. Tuto informační brožuru je možno stáhnout z tohoto odkazu: http://csve.cz/pdf/cz/CSVE-brozura_v06-preview-restricted.pdf V tištěné formě již není k dispozici.
 
 
Vítr – energie budoucnosti
2. brožura o větrné energetice, kterou vydala Česká společnost o větrné energii. Je možné si ji objednat zde.
 
 
Leporelo
Krátká přehledná informační skládanka s přehledem všech funkčních instalovaných větrných elektráren tříděná dle jednotlivých krajů, kterou můžete využít mimo jiné i pro své turistické výlety. Kromě vyznačených elektráren v krajích zde najdete i přilehlé  cyklostezky a můžete při té příležitosti hledat i  „kešky“. Leporelo vytvořila ČSVE. S touto přehlednou brožurkou jste se mohli setkat na Dni otevřených dveří větrných elektráren v roce 2013. Aktuálně je možné si jí stáhnout ve formě PDF zde.
 
 
Větrné motory a elektrárny
autoři Ing. Rychetník, Prof. Pavelka, Doc. Janoušek, Skripta ČVUT Praha
Asi jediná skripta, která byla vydána v ČR a která se věnují pouze větrným elektrárnám. Lze zde najít informace o konstrukci větrných elektráren a jejich uspořádání, teoretický výpočet rotoru,  typy elektromotorů, které se dají využít a teorii těchto elektromotorů. Je zde také něco o proudění větru a o různých možnostech využití větrných elektráren.  Skripta jsou ale z roku 1997, takže se zde nedovíte mnoho o nyní stavěných a provozovaných větrných elektrárnách. A úvahy o využtí jsou trošku neaktuální.
 
 
 
Obsah skript
 
 
Ukázka z jednotlivých kapitol
 
Technika využití větru
Jedná se o knihu přeloženu z německého originálu. Kniha se v úvodu zabývá teorií větrných elektráren a zbývající 2/3 se popisují stavbu amatérské větrné elektrárny.  Sice amatérská konstrukce, ale navrhnuta s německou pečlivostí, takže se z knihy dá čerpat mnoho užitečných rad.
 
 
Obsah knihy
 
Ukázka z knihy
 
 
Aerodynamics of Wind Turbines
Tato kniha velmi dobře popisuje aerodynamiku rotoru větrné elektrárny. Lze zde dohledat výpočet zatížení rotorových listů  i postup výpočtů. Kniha je v anglickém jazyce.
 
 
Obsah knihy
 
 
Ukázky z knihy
 
Germanischer Lloyd
Jestliže chcete konstruovat větrnou elektrárnu, měli byste se řídit normami. U větrných elektráren je to geneze technických předpisů velice zajímavá. Před několika desetiletími, kdy tento obor vznikal, žádné normy neexistovaly. Pak ale vznikla potřeba provozované větrné elektrárny pojistit. Byl v tom celku problém, protože technická úroveň těchto strojů nebyla ještě valná. Německá společnost Germanischer Lloyd ale přišla s možností, že pokud bude větrná elektrárna zkonstruována podle pravidel,  která sama určí, bez problémů pak tento stroj pojistí. A takto se začaly vyvíjet normy GL a postupně se staly hlavní normou, podle které se větrné elektrárny navrhují.
 
 
 
 
Větrná energie v České republice
Hodnocení prostorových vztahů, enviromentálních aspektů a socioekonomických souvislostí
Vydal Ústav geoniky Akademie věd ČR, Brno v roce 2010
 
 
 
Obsah knihy
 
České státní normy
Uvádím zde výčet Českých státních norem, které se týkají oboru větrných elektráren. Některé jsou kvalitní a pracuje se podle jejich znění. Některé ale takové kvality nedosahují a je lepší čerpat z Germanischer Lloyd
ČSN EN 61400-1 ed. 2 - Větrné elektrárny - Část 1: Návrhové požadavky 2006
ČSN EN 61400-11 ed. 2 - Větrné elektrárny - Část 11: Metodika měření hluku 2004
ČSN EN 61400-12-1 - Větrné elektrárny - Část 12-1: Měření výkonu větrných elektráren 2007
ČSN EN 61400-12-1 - Větrné elektrárny - Část 12-1: Měření výkonu větrných elektráren 2007
ČSN EN 61400-21 ed. 2 - Větrné elektrárny - Část 21: Měření a vyhodnocení charakteristik kvality elektrické energie větrných turbín připojených k elektrické rozvodné soustavě 2009
ČSN EN 61400-22 - Větrné elektrárny - Část 22: Zkoušení shody a certifikace 2011
ČSN EN 61400-24 - Větrné elektrárny - Část 24: Ochrana před bleskem 2011
ČSN EN 61400-25-1 - Větrné elektrárny - Část 25-1: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Souhrnný popis principů a modelů 2007
N EN 61400-3 - Větrné elektrárny - Část 3: Návrhové požadavky na větrné elektrárny umístěné v pobřežních vodách 2009
ČSN EN 50308 - Větrné elektrárny - Ochranná opatření - Požadavky na návrh, provoz a údržbu 2005
ČSN EN 45510-5-3 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-3: Větrné elektrárny 2007
 
Větrná energie na mušce
 
 
 
Informační brožurka  o větrné energetice, kterou vydalo Hnutí DUHA ve spolupráci s německými ochranáři. Brožurka je ke stažení zde: http://www.csve.cz/pdf/cz/DNR_Wind-Flyer_tschech_low.pdf V brožurce jsou zmíněna tato témata:
 
 VĚTRNÁ ENERGIE A KRAJINA: Plánování pro budoucnost
 
VĚTRNÁ ENERGIE A NÁKLADY: Celkové zúčtování
 
VĚTRNÁ ENERGIE V EKOLOGICKÉ BILANCI: Všechno v zelené oblasti
VĚTRNÁ ENERGIE A OCHRANA PTÁKŮ: Věda hlásí konec poplachu
 
VĚTRNÁ ENERGIE A OCHRANA PROTI HLUKU: Mnoho rámusu pro (skoro) nic
 
VĚTRNÁ ENERGIE A VEDLEJŠÍ ÚČINKY: Boj s duchy
 

 

Autor článku: Ing. Jiří špičák

 

Vzdělávání
Partneři