Statistika

Souhrn statistiky za rok 2018 v ČR

  • V roce 2018 bylo v ČR realizováno pět projektů větrných elektráren s celkem 6-ti větrnými elektrárnami o celkovém instalovaném výkonu 12,3 MW
  • Celková instalovaná kapacita k 31. 12. 2018 dosáhla 320 MW
  • Celková výroba z větrných elektráren v Česku v roce 2018 činila 609,3 GWh

 

 

 

 

 

 

Výroba z větrných elektráren v jednotlivých měsících v MWh v letech 2009 - 2014
Měsíc rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014
Leden 15696 12454,4 30312,1 71897,8 43638,7 37654,1
Únor 29182 23063,2 30251,9 38974,4 33404,3 45214,3
Březen 35795 41416,3 33986,7 32553,9 47015,6 49493,4
Duben 18384 24058,4 37232,6 30364,6 30687,3 34050
Květen 20601 30288,7 23789,5 31238,1 35719,0 49200
Červen 24167 25928,9 29489,1 26083,1 34706,5 25260,6
Červenec 20397 17103,8 37331,3 27714,9 22872,6 22313
Srpen 17110,3 26563,5 21180,6 19392,6 23453,2 25305,9
Září 18698,9 30201,0 21642,2 25842,1 43282,9 33335
Říjen 33938,5 34852,9 39091,6 29831,4 48965,6 38211,8
Listopad 32002,8 36506,6 30522,6 37566,4 54843,1 43243,9
Prosinec 23915,5 33203,4 62252,4 44117,4 60261,5 69190,3
Celkem 289888 335641,1 397082,6 415576,7 478850,3 472472,3

 

Výroba z větrných elektráren v jednotlivých měsících v MWh v letech 2015 - 2019
Měsíc rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019
Leden 71661,1 50700 57500 74200 80800
Únor 41085,9 67500 47500 28100 64400
Březen 60281,3 42600 56600 57500 84900
Duben 52130,8 37800 55200 58100 62677,2
Květen 36334,6 44000 33500 45900 51570,1
Červen 33332,4 20600 38800 35100 36345,9
Červenec 37571,1 30800 33400 28400  
Srpen 28275,7 25700 27800 26500  
Září 40961 25100 34200 36000  
Říjen 34311,8 41000 64700 68800  
Listopad 70739,9 50000 56900 60100  
Prosinec 65077,7 61100 85000 80600  
Celkem 571763,3 496900 591000 609300  


Výroba z větrných elektráren v jednotlivých měsících v letech v MWh

 
 

Pozn.: Hodnoty v tabulce jsou čerpány z portálu ERÚ, který je zveřejňuje s 2-3 měsíčním zpožděním.

 

Výroba z VTE z celé ČR v GWh
Rok Výroba
2005 21,3
2006 49,4
2007 125,1
2008 243,9
2009 289,9
2010 335,6
2011 397,1
2012 415,6
2013 479,0
2014 472,4
2015 572
2016 496,6*
2017 591
2018 609

* hodnoty jsou v Brutto

 

 

 

Souhrn instalací VtE v MW
Rok Souhrn Roční čistý přírůstek
2005 28  
2006 54 26
2007 116 62
2008 148 32
2009 192 44
2010 215 23
2011 217 2
2012 260 43
2013 269 9
2014 283 14
2015 283 0
2016 283 0
2017 309 26
2018 320 12


Zdroj statistických informací: ERÚ, ČSVE

Větrné elektrárny v ČR
Partneři