Větrné elektrárny ve světě

Souhrn ke světové statistice za rok 2018

 

  • Celková instalovaná kapacita větrných elektráren ve světě je přes 591 GW.
  • V roce 2018 bylo instalováno 51,3 GW ve větrné energii.
  • Čína si drží vedoucí pozici v instalacích ve větru. Celkem činí instalace ve větrné energii v Číně 206 GW.
  • 2. příčku v žebříčku instalací ve větru má USA s celkovými instalacemi 96 GW.
  • V roce 2018 měla největší podíl opět Čína s 45 %, následovaná USA se 17 %. Německo a Indie mají stejně 5% podíl a za nimi následuje Brazílie se 4% podílem.

 

Kompletní report instalací za rok 2018 je k nahlédnutí na tomto odkazu: https://gwec.net/global-wind-report-2018/
 

Zdroj GWEC: www.gwec.net 

 

Nárůst instalovaných výkonů v EU 28 a ve světě v letech 2004 až 2018
Instalovaný kumulativní výkon v MW
Rok EU 28 Podíl EU 28 Svět USA + Kanada Čína
2004 34 205 72%  47 620  7 169    764
2005 40 504 69%  59 091  9 835  1 260
2006 43 069 58%  74 052 13 035  2 604
2007 56 535 60%  93 820 18 664  6 050
2008 64 949 54% 120 550 27 606 12 104
2009 74 767 47% 157 889 38 478 25 104
2010 84 650 43% 197 637 44 306 44 733
2011 93 947 40% 237 669 52 184 62 364
2012 105 696 37% 282 482 66 207 75 564
2013 117 289 37% 318 105 68 894 91 412
2014 129 060 35% 369 695 75 571 114 604
2015 141 578 33% 432 419 85 671 145 104
2016 153 730 32% 486 790 94 084 168 732
2017 169 319 31% 539 581 101 316 188 232
2018 178 826 30% 591 549 109 481 211 392

Zdroj: GWEC a EWEA

 

Celková instalovaná kapacita ve světě ke konci roku 2017

 

Zdroj statistických údajů: GWEC

Větrné elektrárny ve světě
Partneři