Situace okolo vypsání podpory pro OZE

Na základě dotazů si dovolujeme stručně shrnout situaci okolo vypsání/nevypsání podpory pro VtE/OZE uvedené do provozu před rokem 2013 a v roce 2016.

V rámci veřejného konzultačního procesu zveřejnil ERÚ ke konci října na svých webových stránkách návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie. Tento návrh zahrnoval očekávané pokračování podpory dle zákona o podporovaných zdrojích energie, tedy v případě VtE výkupní ceny pro VtE uvedené do provozu v jednotlivých letech až do konce roku 2015 zvýšené o zákonem stanovená 2 % oproti letošnímu roku, pro elektřinu z VtE uvedených nově do provozu v roce 2016 byla navržena výkupní cena 1,93 Kč/kWh, což znamená meziroční snížení výkupní ceny o 2,53 %.

Pouze v médiích se mihla zmínka o tom, že předsedkyně ERÚ uvažuje o nevypsání podpory pro OZE uvedené do provozu před rokem 2013, v oficiálních informacích nebo zdůvodnění návrhu cenového rozhodnutí o tomto kroku nebyla ani zmínka.

Obávané se nicméně nakonec stalo skutečností: dne 19. listopadu vydal ERÚ cenové rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje pro rok 2016. Podpora byla stanovena jen pro zdroje uvedené do provozu v letech 2013-2015, tedy v letech, kdy byl v účinnosti zákon 165/2012 Sb. bez výrazných změn, jak jej notifikovala Evropská komise. Pro zdroje uvedené do provozu před účinností tohoto notifikovaného zákona (tedy před 1.1.2013), jakož i pro zdroje uvedené do provozu v době účinnosti změn přijatých v letošním roce (tedy uvedené do provozu od 1.1.2016) podpora vypsána nebyla, což předsedkyně ERÚ zdůvodňuje právě chybějící notifikací systému podpory pro tyto zdroje.

Cenové rozhodnutí ERÚ včetně zdůvodnění najdete na jeho webových stránkách v sekci POZE.
Odkazujeme rovněž na tiskovou zprávu Komory OZE a jejích členů:
http://csve.cz/cz/clanky/zadna-notifikace-ceskych-ekologickych-elektraren-v-bruselu-neprobiha-a-probihat-ani-nebude/569

Situací se zabývala i vláda, svým usnesením však zatím pouze zaúkolovala ministra průmyslu a obchodu „popohnat“ řízení u Evropské komise. Žádné záruky vláda nepřijala a ERÚ jako nezávislého regulátora nemůže úkolovat nebo mu něco nařizovat.

Další informace naleznou členové v Aktualitách pro členy.
Partneři