Aktuality

Rok 2015 přinesl Evropě dalších 13 GW nově nainstalované kapacity ve větrné energii

Rok 2015 přinesl Evropě dalších 13 GW nově nainstalované kapacity ve větrné energii, což je až 44% celkových nových instalací energetických zdrojů. Obnovitelné zdroje v součtu dosáhly hodnoty až 77% z nově instalovaných kapacit na výrobu energie. V číslech se jednalo o 29 GW...

Vyjádření odborníků k novému návrhu plateb za elektřinu

Více můžete shlédnout v této reportáži na tomto odkazu .  

Jaký mají nové tarify vliv na platby za elektřinu pro domácnosti?

 Více můžete shlédnout v této reportáži na tomto odkazu .

Národní akční plán pro obnovitelné zdroje energie na programu jednání vlády.

Více můžete shlédnout v této reportáži na tomto odkazu .

ERÚ doplnil v závěru roku podporu pro stávající zdroje elektřiny z OZE

29. prosince 2015 zveřejnil ERÚ v Energetickém regulačním věstníku Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2015, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie . Toto cenové rozhodnutí (dále „CR“) doplňuje dříve vydané CR č. 5/2015 ze...

Výzva k vypsání podpory - doplňující právní stanovisko

Jsme pevně přesvědčeni, a to i na základě této nové právní analýzy, že podpora pro obnovitelné zdroje uvedené do provozu před rokem 2013 není v rozporu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory dle práva EU. Máme za to, že nevypsání podpory pro rok 2016 pro...

Zpravodaj ČSVE 10 - 12 /2015

Vážení příznivci větrné energie, rádi bychom Vám poděkovali za Vaši přízeň v tomto roce a doufáme, že se nám podařilo prostřednictvím Zpravodajů, valného shromáždění členů ČSVE, tradičního podzimního Semináře, pravidelných informací na webu...

Situace okolo vypsání podpory pro OZE

Na základě dotazů si dovolujeme stručně shrnout situaci okolo vypsání/nevypsání podpory pro VtE/OZE uvedené do provozu před rokem 2013 a v roce 2016. V rámci veřejného konzultačního procesu zveřejnil ERÚ ke konci října na svých webových stránkách návrh cenového...

100 % energie z obnovitelných zdrojů může být realitou

8. prosince se konalo v Paříži setkání Mezinárodních organizací pro obnovitelné zdroje COP21. Cílem tohoto setkání bylo prezentovat, že dosažení 100 % energie z obnovitelných zdrojů je nejen teoreticky možné, ale že dnes již existují systémy s uspokojivým potenciálem...

Jan Palaščák: Samovýroba elektřiny nás neporazí

Amper Holding se po obchodu s elektřinou a energetických službách pustil do instalace a provozu kogeneračních jednotek u spotřebitelů. Jejich zájem o vlastní zdroje bude růst s tím, jak poroste koncová cena elektřiny. „V řádu pěti let se jeví jako smysluplná strategie omezit připojení k síti na...

předchozí | 3 4 5 6 7 8 9 | další
Partneři