Čítač napětí pro rotorový list

Požadavky na větší provozní spolehlivost větrných elektráren vedou ke zvýšenému zájmu o jejich monitoring a z toho vyplývající pružnější predikci oprav a údržby.
 
Hlavně to má význam u větších větrných elektráren, offshore farem tam, kde je žádoucí snížit cenu za kWh. Monitoring má pozitiva ve zvýšení životnosti stroje, optimalizování zatížení rotoru a turbíny, snížení nákladů na pojištění a v neposlední řadě zvýšení bezpečnosti.
 
Vývoj monitoringu rotorových listů větrných elektráren můžeme prezentovat na příkladě firmy LM, která se zabývá vývojem a výrobou rotorových listů větrných elektráren:
 
Rok 1996 – registrační karty na úder blesku (byly instalovány ve více jak 45.000ks listů)
Rok 1999 – detekce vibrací listu. Informace o vibracích listu dodávány do řídícího systému větrné elektrárny
Rok 2000 – detekce námrazy na ploše listu. Vývoj senzorů na detekci námrazy šel společně s vývojem systému odmrazování listu. 
Rok 2002 – black-box – zařízení provádějící komplexní monitoring listu větrné elektrárny.
 
 
Umístění black-boxu v rotorovém listu větrné elektrárny
  
 
Umístění senzorů v rotorovém listu
 

 

 

Vzdělávání
Partneři