ČSVE přednášela o větrných elektrárnách v Hradci Králové

Ing. Jiří Špičák

 

Ve středu 26.ledna proběhly dvě přednášky o větrných elektrárnách v Hradci Králové. Nejprve jsem přednášel pro pedagogy zapojené do projektu IQ Industry, jenž má za úkol vzbudit zájem středoškolských studentů technických oborů o praktické aplikace. Celkem 14 pedagogů a 6 vybraných studentů vyslechlo moji přednášku.

V odpoledních hodinách jsem pak přednášel na konferenci pedagogů zúčastněných v projektu Zelený most. Tento projekt je koncipován jako tříletý a jeho úkolem je najít most mezi teorií středoškolského vyučování a praxí a připravit tak studenty na přechod do praxe. Přítomno bylo na 50 pedagogů odborných škol z celé republiky. Po skončení vlastní přednášky jsem ještě pedagogům prezentoval oblíbený model větrné elektrárny, který lze použít ve výuce i pro soutěžní činnost mezi studenty.
 

 

           

 

           

Akce




Partneři