ČSVE školila pracovníky ekologické organizace Lipka

V pondělí 7.června 2010 Česká společnost pro větrnou energii pořádala seminář o větrných elektrárnách pro Lipku. Lipka je nezisková organizace, jejímž posláním na Jižní Moravě je služba lidem, kteří se zajímají o šetrnější postoje k přírodě a životnímu prostředí doma i ve světě. Její pracovníci se pokouší naplňovat konkrétním obsahem onu poněkud tajemnou zkratku "EVVO", pod kterou se skrývá environmentální vzdělávání, výchova a osvěta. Děje se tak prostřednictvím ekologických výukových programů, kroužků a klubů, dalšího vzdělávání učitelů, kurzů, poradenství i výuky pro vysoké školy.

A posláním tohoto vzdělávacího semináře bylo proškolit vlastní pracovníky Lipky. Lipka má několik detašovaných pracovišť po celé Jižní Moravě. Necelých 20 pedagogických pracovníků Lipky se sešlo dané pondělí v Krásenku na Rychtě, kde je jedna ze základen Lipky a kterou zde vede Mgr. Vlaďka Cikánková. Vlastní seminář sestával ze 2 ucelených přednášek. První byla na téma Konveční zdroje energie versus obnovitelné. Druhá se pak plně věnovala větrným elektrárnám. Bylo znát, že tentokráte byli posluchači odborníci z oboru, protože debaty po každé přednášce byly dlouhé a velice plodné. I proto jsme se pak dostali do mírné časové tísně s poslední částí semináře. Tou byl workshop, kde jsme pracovali s modelem větrné elektrárny. Pedagogové měli stejné zadání, které dostávají studenti – z recyklovaného papíru vytvořit rotorové lopatky tak, aby byl výkon větrné elektrárny co největší. Dále jsme pak procházeli obsah CD, které každému účastníkovi semináře náleží a jehož obsahem jsou podklady pro budoucí výuku, početní příklady o OZE, grafy a statistiky z ERU a MPO.

Všichni pracovníci, kteří absolvovali daný seminář obdrželi certifikát o jeho absolvování. Věříme, že poznatky při něm nabyté použijí při své běžné práci se studenty.

 

Ing. Jiří Špičák
Lektor ČSVE
 

 

         

 

         

 

         

 

                                                                        

Akce
Partneři