Dveře větrných elektráren se o víkendu otevřely široké veřejnosti v Česku i po celém světě

Přibližně jeden a půl tisíce návštěvníků si v sobotu 14. června 2014 nenechaly ujít již tradiční Den otevřených dveří na moderních větrných elektrárnách po celé České republice, tentokrát spojený s 20. Výročím založení České společnosti pro větrnou energii a také s již 20ti letým provozem některých „větrníků“ v Čechách. Lidé se opět měli možnost přesvědčit, že větrné elektrárny nejsou strašák, ale smysluplná technologie vyrábějící nejlevnější elektřinu! Akci pořádala Česká společnost pro větrnou energii v úzké spolupráci s Evropskou asociací pro větrnou energii (EWEA) a provozovateli větrných elektráren u příležitosti Světového dne větru.

 

Sobotního volného dne využilo jeden a půl tisíce lidí k návštěvě větrných elektráren, které na 9 lokalitách otevřely své brány. To i přes letošní mírnou nepřízeň počasí, zejména na některých lokalitách. Už po 9. za sebou měli lidé možnost posoudit, co nám přináší výroba zelené elektřiny z větru. Pořádající Česká společnost pro větrnou energii akcí zároveň připomněla 20. Výročí založení této oborové asociace a také 20. výročí provozu větrníků v Čechách.

Zvláštností letošního ročníku je, že na Olomoucku otevřely své brány i větrné elektrárny, které již 20 let úspěšně vyrábí energii z větru (Kvůli nepřízni počasí byl program z lokality Velká Kraš přesunut na lokalitu Ostužná.). Návštěvníci si mohli lokalitu Ostružná prohlédnout z blízka a podebatovat s místními lidmi a také zastupiteli obou obcí, jak se s větrníky žije. Mimo to, a nejen na této lokalitě, návštěvníky čekalo také příjemné občerstvení, pro děti soutěže a také zajímavé informace a výklad o tomto druhu nejlevnější a čisté energie. Příjemný sobotní letní den tak i s celými rodinami trávili lidé rovněž v Pardubickém, Plzeňském, Karlovarském, Jihomoravském a Ústeckém kraji a nevynechali ani Vysočinu. Návštěvníci se nejvíce dotazovali na samotný princip fungování větrné turbíny, kde byli často překvapeni odpovědí, jakou vlastně sílu vítr má.

Nejnavštěvovanější byla tentokrát lokalita Jindřichovice – Stará, VTE Stará v Karlovarském kraji.

„Jsme rádi, že se podařilo navázat na osm úspěšných předešlých ročníků Dne otevřených dveří a znovu se tak připojit k lokalitám s otevřenými větrnými elektrárnami v Evropě i po celém světě. Ceníme si zájmu veřejnosti, která se tak na vlastní oči a uši může přesvědčit o tom, jak fungují větrné elektrárny za běžného provozu. Už nyní můžu veřejnosti slíbit, že za rok se může těšit na další, tentokráte jubilejní 10. Den otevřených dveří větrných elektráren v České republice.“ říká předseda České společnosti pro větrnou energii Michal Janeček.

Akci pořádala Česká společnost pro větrnou energii (www.csve.cz) ve spolupráci s European Wind Energy Association (www.ewea.org) a provozovateli větrných elektráren u příležitosti Světového dne větru (www.globalwindday.org), který připadá právě na 15. června.

 

Zájemci o větrné elektrárny se letos mimo jiné dozvěděli, že:

  • v České republice se v současnosti točí větrné elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 262 MW
  • větrné elektrárny v ČR loni vyrobily 473 milionu kWh elektřiny a pokryly tak spotřebu 136 000 domácností
  • větrné elektrárny v ČR loni ušetřili 463 tisíc tuh uhlí (9 000 vagónů), které by bylo spáleno při výrobě stejného množství elektřiny v uhelné elektrárně
  • podpora větrných elektráren přijde spotřebitele na 1 haléř v ceně jedné spotřebované kWh. Průměrná domácnost tedy zaplatí za podporu čisté elektřiny z větrných elektráren ročně přibližně 22 Kč (cena 1 l mléka).
  • aktuální výkupní cenou 2,014 Kč/kWh je větrná energie nejlevnějším obnovitelným zdrojem elektřiny
  • celková cena elektřiny pro domácnosti v roce 2014 je 5 korun za kilowatthodinu (sazba D02d)
  • celkové náklady na výrobu elektřiny větrnými elektrárna jsou pouze 2 Kč na kilowatthodinu, zatímco u elektřiny z uhlí a jádra je to 4 Kč, tedy dvakrát tolik
  • ČR má nemalý potenciál pro další rozvoj větrných elektráren, a že nyní využíváme jen zhruba 10 % vhodného realizovatelného potenciálu České republiky podle studie Akademie věd
  • nejvíce ze všech zdrojů se v roce 2013 postavilo právě větrných elektráren, tedy že vítr je nejprogresivnější zdroj, konkrétně v Evropě byl podíl kapacity větrných elektráren na nově instalovaných zdrojích 32 % (fotovoltaické elektrárny 31%, plynové elektrárny 22%)

 

Bantice

          

Dožice

          

Ostružná

Elektrárny v Ostružné se letos otevřely pro veřejnost výjimečně ke 20. výročí provozu.

          

          

Stará

          

Věžnice

          

 

Michal Janeček
předseda České společnosti pro větrnou energii

Akce
Partneři