Hydraulické systémy větrné elektrárny

Ve strojovně větrné elektrárny je mnoho hydraulických systémů – brzda generátorového hřídele, brzda systému otáčení strojovny kolem svislé osy, brzda rotoru. Hydraulický může být i systém natáčení rotorových listů větrné elektrárny. Vždy záleží na výrobci, jakou použije konstrukci pro jednotlivé prvky.
 
Používá se modulární kompaktní provedení s centrálním blokem s vestavnými ventily, dalšími bloky pro brzdu generátoru, brzdu natáčení azimutu strojovny a bezpečnostním blokem zámku rotoru opatřeným akumulátorem hydraulického tlaku.

Pokud je natáčení rotorových listů hydraulické, bývá ve strojovně ještě druhý hydraulický okruh, právě jen pro pohony listů. To z toho důvodu, že natáčení listů musí být velice citlivé a rychlé, zatím co na „brzdný okruh“ nejsou takové požadavky.
 

 

 
 

Vzdělávání
Partneři