Jak vznikla přednáška na gymnáziu v Mělníku

Ing. Jiří Špičák

 

15. května se mi dostalo možnosti přednášet o větrných elektrárnách na Gymnáziu Jana Palacha v Mělníku. Přednášky proběhly hned tři za sebou. A uskutečnily se díky aktivitě profesorky gymnázia Mgr. Hilské.
Vše začalo v zimě jedním nenápadným emailem. Nenápadným, ale zvláštním. Paní magistra se dotazovala na výrobu větrných elektráren. Ale ne tak, jak je to ve všech dalších příchozích emailech: „Potřebuji, pošlete ty a ty čísla…“. V emailu stálo, že slyšela o podílech jednotlivých typů elektráren na výrobě elektřiny. Sama si pak dohledala na statistickém úřadě čísla a počítala využitelnost zdrojů a atd. V emailu pak chtěla výsledky konzultovat. Tedy úplně jiný přístup, než jen „ já chci…“.
Poskytl jsem jí data i odkazy na ERÚ, kde jsou informace o výrobě lépe zveřejněny. A také jsme došli k tomu, že bych mohl jejím studentům přednášet o větrné energetice.
Email dal email a na gymnáziu byly domluveny 3 přednášky pro skoro všechny ročníky. Do učebny si vždy namačkalo 40 – 90 studentů. Pro mladší studenty byla přednáška upravena a spíše jsem hovořil o energii všeobecně. Došlo i na praktické případy. Starší studenti již měli přednášku zaměřenu více odborně.
Snad byli studenti spokojeni s přednáškou. Já musím napsat, že hlavně obdivuji přístup paní profesorky, že se snaží studentům do výuky zařazovat praktické příklady ze života, protože to je dnes velice řídký jev.
 

O této přednášce byla zmínka i na webových stránkách školy, více na odkazu:

http://www.gjp-me.cz/news/425/30/Vitr---energie-budoucnosti

 

           

 

           

Akce
Partneři