MPO chce zastavit podporu OZE, vytvořilo spornou novelu k zákonu!

Dovolujeme si Vám předložit kritickou analýzu návrhu MPO, jehož údajným cílem je zajistit, aby nedošlo nadále k růstu cen elektřiny v důsledku obnovitelných zdrojů energie

 

V přiložené prezentaci dokládáme, že přesto, že je navrhováno zastavit podporu nových instalací obnovitelných zdrojů energie, cena elektřiny v důsledku pokračování dotace spalování fosilních paliv (uhlí a zemního plynu v režimu tzv. vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla KVET), důlního plynu a odpadu určeného do spaloven poroste. Náklady na KVET a druhotné zdroje narostou dle ERÚ o 107 % z 0,96 mld Kč v r. 2012 na 1,82 mld. Kč v r. 2013. Navíc návrh MPO překvapivě vychází vstříc anonymním majitelům velkých fotovoltaických elektráren postavených v r. 2009 - 10, kterým fixuje extrémně výhodné podmínky tím, že nepožaduje nadále podíl na řešení distorze výkupní ceny formou dodatečné daně do konce životnosti instalace, naopak zajišťuje garanci neuvalení solární daně do konce životnost (2028-29). Tento propad ve výnosech ve výběru daně uhradí buď koncový spotřebitel elektřiny v ceně elektřiny anebo daňový poplatník zvýšenými výdaji státního rozpočtu.


Spor o podporu obnovitelných zdrojů


MPO chce zastavit podporu OZE, vytvořilo spornou novelu k zákonu! Komora OZE vytvořila Kritickou analýzu navrhovaných změn, kterou vám nabízíme ke stažení.


Více k tomuto tématu můžete také shlédnout na záznamu pořadu České televize - čas 2:26 min
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10095417821-ekonomika-ct24-a-studio-burza/213411058340321-ekonomika-ct24/

 

 

V případě dalších dotazů jsme Vám k dispozici.
 

» Více informací naleznete v přiloženém souboru – pro stažení souboru klikněte na ikonu vedle nadpisu článku nebo klikněte zde.

Větrné elektrárny v ČR
Partneři