Nosný rám strojovny

Jedná se o mohutné podélné těleso sloužící k nesení veškerých komponent strojovny. Vyrobeno je z ocelových plátů, které jsou svařeny. Svařenec, přesněji řečeno vybrané plochy, které jsou dosedacími plochami pro další komponenty, jsou obrobeny na horizontální frézce. V České republice je výrobce, který rámy pro velké větrné elektrárny vyrábí. Jedná se o chrudimskou společnost SIAG.
 
Nosný rám strojovny větrné elektrárny
 

 

 

Vzdělávání
Partneři