Počet listů rotoru větrné elektrárny

Počet listů rotoru je ovlivněn koeficientem rychloběžnosti rotoru λ.

 

kde U je rychlost konce listu při otáčení rotoru a V je rychlost větru.
 

Jako příklad lze uvést rotor 2MW větrné elektrárny, která má rotor o ø 90m a pracovní otáčky 15 ot/min při rychlosti větru 13m/s. Rychloběžnost v tomto případě vypočítáme

 

Z níže uvedených grafů vyplývá, že čím menší je koeficient rychloběžnosti λ, tím procentuálně větší plocha kruhu rotoru musí být pokryta rotorovými listy. Přitom je principiálně lhostejné, na kolik listů je daná plocha rozdělena.
 
Rozdělení rotorů větrných elektráren dle rychloběžnosti rotorů
 
Dvoulistá vrtule dosahuje větší rychloběžnosti, třílistá vrtule je naopak výhodnější vzhledem k menšímu namáhání od gyroskopických momentů, lepšímu vyvážení a menšímu namáhání celého rotoru od dynamických sil vlivem rozdílné rychlosti větru na ploše rotoru a to zejména u velkých větrných rotorů. Nerovnoměrná rychlost větru je způsobena různou výškou nad zemským povrchem a turbulencí vzdušného proudu. S ohledem na uvedené přednosti jsou dnes rychloběžné třílisté rotory nejobvyklejší.
 
Graf závislosti poměru vyplnění rotorové plochy listy na rychloběžnosti rotoru (osa x – rychloběžnost rotoru λ, osa y – Φ procentuální poměr vyplnění plochy rotoru, plochu listů AL)

 

 

Vzdělávání
Partneři