Přednášeli jsme o větrné energetice na Vysoké škole ekonomické

Ing. Jiří Špičák, ČSVE

 

Přednáška o větrných elektrárnách a Vysoká škola ekonomická. Již od pohledu to moc k sobě nepasuje. Technicky znějící přednáška a nejvyhlášenější ekonomická škola v ČR? Jenže toto spojení až překvapivě zafungovalo. Tedy přesněji na Institutu energetické ekonomie při VŠE v Praze. Institut je již respektovaným místem setkávání energetické a akademické sféry.
Česká společnost pro větrnou energii byla pozvána, aby v cyklu přednášek, který institut pořádá, zaznělo i téma obnovitelné zdroje energie – větrná energie. Termín přednášky byl určen na 15.5.2012. S vystoupením na půdě této instituce jsem již potřeboval odborně pomoci a tak jsem přizval Mgr. Pavlu Smolovou s ČSVE a Moniku Zitterbartovou s firmy NIKO, zástupce společnosti Vestas. Pavla je přední odborník na povolovací proces z pohledu práva a také je odbornicí na energetický zákon a prováděcí předpisy o výkupních cenách. Monika byla přizvána jako zástupkyně výrobce a dodavatele větrných elektráren.
Mnou byla přednesena úvodní část přednášky v délce asi 60 min. Probral jsem základní principy VtE a praktické věci z jejich provozování. Po mně měla asi půlhodinové vystoupení Mgr. Smolová ohledně povolovacího procesu a systému výkupu elektřiny z OZE. Následně se rozproudila debata s posluchači. K těm ještě chci dodat, že i přes pokročilou hodinu přednášky a její dobrovolnost, sešlo se publikum početné i informací chtivé.
Dle vyjádření zúčastněných, provedení přednášky se velmi líbilo a dle debaty, která se na konci rozproudila, bylo sdělené informace pro posluchače velice podnětné. Debatu nakonec ukončil školní gong, který oznamoval, že je již 22 hodina, kdy se škola zavírá a je tedy třeba ji opustit…
 

           

 

           

 

           

 

     

Akce
Partneři