Přednáška na gymnáziu Botičská v Praze

Ve čtvrtek 1. prosince 2011 měl Ing. Špičák přednášku o větrných elektrárnách na Gymnáziu Botičská v Praze. Je ale velice zajímavé, jak k této přednášce došlo. V září byla Česká společnost pro větrnou energii oslovena studentkou 3.ročníku tohoto gymnázia, která si za téma své seminární práce vybrala „energii větru“. Požádala nás o nějaké podklady a informace z této oblasti. Na email ji odpověděl Ing. Špičák, který má na starost vzdělávání. Zaslal ji brožury a nabídl, že by Česká společnost pro větrnou energii mohla uspořádat pro ni a její spolužáky přednášku. Netrvalo dlouho a díky její aktivitě a Mgr. Šafaříkovi se domluvil termín přednášky. Zúčastnilo se skoro 60 studentů třetího ročníku. Věříme, že se podařilo studentům předat dostatek informací pro jejich seminární práce.

 

     

 

Akce
Partneři