Přednáška na katedře Elektroenergetiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Na konci listopadu, přesně 30.11.2015 Jiří špičák přednášel na katedře Elektroenergetiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Opět se jednalo o přednášku pro studenty 4. a 5. ročníku. Tentokrát přednášel i s kolegou Ing. Šikulou, který zná osobně provoz větrných elektráren z dob působení v tomto oboru a nyní na katedře působí v programu Ph.D. Mohl tedy moji přednášku doplnit svým blokem s velmi odbornými informace z oblasti připojení a provozu VtE v rozvodné síti.

 

 

Akce
Partneři