Přednáška na Leteckém ústavu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně

Ing. Jiří Špičák

 

Ve čtvrtek 9. prosince jsem jako lektor České společnosti pro větrnou energii uspořádal přednášku na Leteckém ústavu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Přednáška byla inzerována na celé fakultě, takže se dostavilo přes 30 posluchačů z různých oborů.
Přítomni byli nejen studenti, ale i vědečtí pracovníci. Přednáška byla v délce 1,5 hodiny. Speciálně byla rozšířena oblast aerodynamiky rotoru a výroby rotorových listů, protože Letecký ústav se touto problematikou zabývá a již se podílel na vývoji několika listů pro větrné elektrárny.
Po přednášce se otevřela volná debata, která se vcelku protáhla, díky množství pokládaných otázek.

Přednáška se mohla uskutečnit díky podpoře Zelené energie Skupiny ČEZ a pochopení ze strany pracovníků ústavu Doc. Hlinky a vedoucího ústavu Prof. Píštěka.
 

 

           

 

           

 

           

 

Akce
Partneři