Přednáška na Masarykově univerzitě v Brně

Přednášky České společnosti pro větrnou energii o větrných elektrárnách se neomezují pouze na školy technického směru. V loňském roce Ing. Špičák poprvé přednášel na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Účast byla tehdy slabší. Studenti asi nevěděli co od přednášky očekávat a i pro přednášejícího to byla tenkrát premiéra na tomto oboru. Letos se přednáška na této škole opakovala a účast dosáhla skoro 70 studentů. Uskutečnila se v úterý 29.listopadu 2011 v největší posluchárně fakulty, přičemž se také podařilo oproti loňskému roku přednášku doplnit účastí Mgr. Smolová, která se specializuje na právní oblast větrné energetiky. Pro studenty měla připravenou zhruba 30min přednášku na téma povolovací proces větrných elektráren z pohledu českého právního systému. Dle dotazů v návazné volné debatě lze usuzovat, že studenty tato oblast velmi zaujala.
 

           

 

           

 

Akce
Partneři