Přednáška o větrných elektrárnách na Masarykově univerzitě

Ing. Jiří Špičák

 

Ve čtvrtek 18.listopadu se uskutečnila přednáška o větrných elektrárnách na Masarykově univerzitě v Brně. Česká společnost pro větrnou energii se snažila se svojí přednáškou oslovit již celé spektrum vysokých škol, ale doposud měly zájem spíše školy technického zaměření.

Na Masarykově univerzitě, která je podle některých hodnocení nejlepší univerzitou v zemi, pochopili, že větrná energetika je téma, které se dotýká v praxi mnoha oborů a že tedy i jejich studenti by měli mít možnost nahlédnout do této problematiky.

Konkrétně posluchači Ekonomicko - správní fakulty Masarykovy univerzity mohli díky aktivitě Doc. Viturky slyšet přednášku o větrných elektrárnách v rámci předmětu Enviromentální ekonomie.

Studenti měli ještě jednu specifickou možnost, která byla dána tím, že se této přednášky zúčastnil i předseda České společnosti pro větrnou energii Mgr. Janeček. Na konci přednášky ve volné debatě tedy studenti mohli slyšet aktuální informace z jednání mezi ministerstvy, krajskými úřady a Energetickým regulačním úřadem. Hodně otázek padlo k současné legislativě a podpoře samospráv při snaze zrealizovat výstavbu větrných elektráren.
 

Akce
Partneři