Přednáškový den pro studenty České zemědělské univerzity v Praze

Česká společnost pro větrnou energii dostala 14. 11. 2012 další příležitost oslovit vysokoškolské studenty. Lektor ČSVE Ing. Jiří Špičák spolu se specialistkou na oblast legislativy Mgr. Pavlou Smolovou tentokrát zavítali na akademickou půdu České zemědělské univerzity v Praze, konkrétně Fakulty agrobiologie a potravinových a přírodních zdrojů, aby tam přednesli sérii prezentací s tematikou větrné energetiky. Tyto přednášky byly součástí kursu "Zvyšování kvalifikace v oblasti obnovitelných zdrojů energie“, který se podařilo zřídit panu Janu Habartovi pod hlavičkou Klastru obnovitelných zdrojů energie z.s.p.o. v rámci Operačního programu podnikání a adaptabilita. Posluchači byli studenti 5. ročníku oboru Odpady a jejich využití a oboru Péče o biosféru. Kurs je součástí standardní výuky, studenti dostávají kredity a zakončí kurs závěrečným testem v lednu 2013. Odborným garantem kursu je doc. Miroslav Punčochář.


Jiří Špičák zahájil tuto část kursu prezentací o technologii a technice větrných elektráren, v níž studentům vysvětlil princip fungování těchto strojů a zasvětil je také do některých specifických tajů výroby větrných elektráren, např. laminování rotorových listů. Poté Jiřího vystřídala Pavla Smolová, která posluchačům ve své podrobné prezentaci ukázala, jak složitý a náročný je povolovací proces na stavbu větrné elektrárny. Po nezbytné přestávce si slovo opět vzal Jiří Špičák a tentokrát se věnoval provozním vlastnostem větrných elektráren, přičemž se vzhledem k zaměření studentů zmínil i o vlivu větrných elektráren na životní prostředí. Studenti byli specializováni na otázku odpadů, a proto jejich dotazy v rámci diskuse směřovaly k tématu likvidace vysloužilých větrných elektráren a toho, co po nich v přírodě zbude. Této problematice je na webových stránkách ČSVE rovněž věnována pozornost. Sérii přednášek zakončila Pavla Smolová prezentací na téma tvorby výkupních cen elektřiny z obnovitelných zdrojů a jejich vlivu na cenu elektřiny pro běžné spotřebitele. Někteří studenti byli překvapení, když se dozvěděli, jak malý vliv na cenu elektřiny mají větrné elektrárny.
 

           

 

           

Akce
Partneři