Přednášky o větrných elektrárnách na Vysočině v Třebíči

Ing. Jiří Špičák

 

Ve čtvrtek 25.listopadu uspořádala Česká společnost pro větrnou energii za podpory fondu Zelené energie přednášku a seminář o větrných elektrárnách v Třebíči.

Nejprve proběhla přednáška pro studenty místní SPŠ a poté následoval přesun do vzdělávacího centra Vysočina EDUCATION, kde se odpoledne uskutečnil seminář o větrných elektrárnách pro pedagogy základních a středních škol. Semináře se zúčastnilo 12 pedagogů.

Seminář byl tradičně rozdělen na dvě samostatné přednášky a workshop. První přednáška se týkala porovnání konvečních a obnovitelných zdrojů elektrické energie a energetické koncepci státu. Druhá se pak věnovala problematice větrných elektráren. Popis konstrukce, jejího provozu a symbióze s okolím.

Na závěr pak byl workshop, kde jsem s pedagogy prošel obsah CD, které obdrželi a na němž mají početní příklady o obnovitelných zdrojích pro žáky základních a střední škol, jsou tam obě prezentace, které absolvovali a také mnoho dalších podkladů a grafů z oblasti větrných elektráren a energetiky. Poté jsme ještě přistoupili k práci s modelem větrné elektrárny, která se dá použít pro praktickou práci se studenty v hodinách.
 

 

           

 

           

 

Akce
Partneři