Prezentace ČSVE na konferenci energetiků v Liberci

Ve dnech 8. – 11. března 2011 probíhala v Liberci na Technické univerzitě konference s tématem „Energetika a životní prostředí“. Pořadatelem byla Katedra energetických zařízení fakulty strojní Technické univerzity Liberec. Zúčastnili se jí studenti a vědečtí pracovníci z domácí univerzity, Vysoké školy Báňské a Západočeské univerzity Plzeň.

Konference byla třídenní. Každý den se konaly odborné přednášky a odborné exkurze. Ve středu 9. března se uskutečnila návštěva všech zúčastněných v Jindřichovicích pod Smrkem, kde proběhla exkurze na dvě větrné elektrárny Enercon E40. Za provozovatele byl přítomen hlavní technik strojů, díky jehož přítomnosti se návštěvníkům dostalo velice odborných odpovědí.

Na odpolední hodny 10. března pak byla naplánována do Hotelu Clarion závěrečná přednáška celé konference. O tuto přednášku byla požádána Česká společnost pro větrnou energii. Pod názvem Větrná elektrárna, vše o „NÍ“ a kolem „NÍ“ ji přednesl Ing. Jiří Špičák. Přednáška trvala asi 2,5 hodiny a byly při ní okomentovány všechny aspekty větrné energetiky.
Následovala volná debata, kde studenti aktivně vystupovali s otázkami zaměřenými např. na možnosti regulace výkonu větrných parků a na praxi při schvalovacím procesu projektů VtE. Díky následné diskusi nakonec čas věnovaný tématům větrné energetiky překročil tři hodiny.
 

 

           

 

Akce
Partneři