Prezentace pro žáky 8. tříd ZŠ ve Vyškově

Ing. Jiří Špičák

 

Počátkem května tohoto roku uspořádala Česká společnost pro větrnou energii dvě přednášky na základní škole Nádražní 5, Vyškov. V obou případech šlo o osmé třídy. Malou zvláštností bylo, že jedna přednáška byla v pondělí 2.5. pro třídy A a B a pro třídy C a D se přednáška uskutečnila v pátek 6.5. Požadavek pedagogů totiž byl, aby přednášky nezasáhly do vyučovacího rozvrhu a současně aby celý 8. ročník absolvoval přednášky v jednom týdnu tak, aby na ně bylo možné ve výuce kontinuálně navázat. ČSVE se snaží vyjít školám vždy vstříc, takže jsme se na tuto školu během jednoho týdne dostavili dvakrát ve zmíněných termínech.

A jaké vlastně byly přednášky? Jelikož se jednalo o osmé třídy, byla délka prezentací upravena na 45 minut, aby se vešla do jedné vyučovací hodiny.
Probrali jsme konvenční tepelné elektrárny, prošli jsme rozdělení obnovitelných zdrojů elektrické energie. Trochu více jsme pak pohovořili o větrných elektrárnách, kdy jsem popsal princip strojovny i průběh výstavby. Na závěr jsem se dotkl energetické koncepce ČR, tedy jaké máme nyní hlavní zdroje elektrické energie a co to obnáší pro přítomnost a budoucnost.

Nebylo by to ale pro žáky moc záživné, být zahlceni takovou spoustou informací. A tak jsme si v polovině přednášky, těsně předtím, než jsem začal hovořit o využití větru, vyzkoušeli jak mocnou silou vítr je. Na přiložených snímcích jsou zachyceny dva jednoduché pokusy na toto téma.
 

 

           

 

           

 

                                                           

Akce
Partneři