Seminář pro studenty v Brně

Ing. Jiří Špičák (lektor semináře)

 

V pondělí 30. listopadu 2009 uspořádala ČSVE přednášku o větrných elektrárnách pro studenty Gymnázia Matyáše Lercha v Brně. Toto gymnázium ČSVE oslovilo, neboť také bylo vybráno společností ČEZ do programu Zelená energie.

Bylo to poprvé, kdy jsme měli možnost přednášet pro takový počet studentů. Přednášky se zúčastnily všechny třetí ročníky gymnázia plus další zájemci. Celkově tedy bylo v aule školy cca 120 studentů.

Pro tuto příležitost byla vytvořena nová prezentace tak, aby tam zazněly veškeré informace o VtE, ale ve formě přiměřené pro studenty gymnázia.

 

Hned na úvod jsem sdělil studentům, že tato přednáška nebude mít za cíl zahltit je informacemi o tom, jak dokonalé jsou větrné elektrárny stroje.

Jak je vidět na prvním z následujících obrázků, první slajd mi napomohl domluvit se se studenty, že informace o VtE jim odpřednáším ve 3 tématických okruzích a že bude jen na nich, aby si na základě předložených relevantních informací udělali vlastní názor na danou problematiku.
 

           

Lektor Ing. Jiří Špičák při své přednášce pro studenty

 

Po tomto úvodu následovala stať o principu a konstrukci VtE. Se studenty jsem prošel teorii vzniku vztlakové síly a pak praktickou aplikaci na rotoru větrné elektrárny. Pak následoval popis konstrukce a výroby jednotlivých konstrukčních prvků jako jsou rotor, strojovna, stožár, betonový základ. Na závěr této statě jsem pak ještě s posluchači prošel závěrečnou montáž celé VtE.

 

Další kapitola, která navazovala, se týkala vlivu větrné elektrárny na své okolí. Studentům byl představen proces EIA hodnotící vlivy stavby na okolní životní prostředí. Probrali jsme postupně VtE v interakci s optickou viditelností v krajině, s hlukovými poměry a soužitím ptactva a zvěře. Hovořil jsem také o námraze a VtE či o stabilitě elektrické přenosové soustavy. Zmínil jsem se i o sociálních výzkumech v oblastech s VtE, které vznikly v poslední době a které vytvořili pracovníci Ústavu geoniky AV ČR a MU Brno.

 

Na závěr byla se studenty probrána energetická situace ČR, dlouhodobý vývoj spotřeby a výroby elektrické energie v naší zemi a energetická bilance výroby elektřiny v Evropě. Studentům bylo také prezentováno rozložení výroby elektrické energie dle zdrojů (uhlí, atom, voda, plyn, ,OZE…). Zde byl ponechám otevřený závěr, aby si každý student mohl udělat názor na to, jak do budoucna řešit otázku výroby elektrické energie v ČR včetně důsledků z toho plynoucích.

 

Po skončení prezentace se rozproudila debata. Debata, která byla chvílemi hodně hektická vzhledem k tak velkému počtu studentů. Rozhodně ale byla přínosná, protože studenti tohoto gymnázia předvedli svoji bystrost a jejich otázky byly velmi konkrétní.
 

           

 

                                                           

Akce
Partneři