Studenti na severu Čech se zajímají o větrné elektrárny

Zajímavý a aktivní přístup v práci se středoškoláky projevuje Strojní fakulta Technické univerzity v Liberci. Aby studenty zaujala a motivovala ke studiu technických oborů, pořádá několikrát do roka zajímavou přednášku technického charakteru a zve na ni střední školy z okolních měst.

Česká společnost pro větrnou energii, potažmo Ing. Špičák byl v rámci této aktivity požádán o přednášku na téma větrné elektrárny. Přednáška se uskutečnila 20. října 2011 a dostavili se na ni studenti 4 středních průmyslových škol, celkově přes 130 studentů posledních ročníků. Volná debata po přednášce se pak příjemně protáhla, neboť studenti byli zvídaví a kladli mnoho otázek svědčících o jejich zájmu.
 

 

           

 

           

 

           

 

Akce
Partneři