Větrné elektrárny se v sobotu otevřely široké veřejnosti v Česku i po celém světě

14. června 2015 – V sobotu 13. června se uskutečnil tradiční Den otevřených dveří větrných elektráren, který si v Česku na šesti lokalitách nenechal ujít přibližně jeden a půl tisíce návštěvníků. Lidé měli opět možnost seznámit se s nejmodernějšími technologiemi, a to jak v podobě větrných elektráren instalovaných v roce 2014, tak třeba s elektromobily, které představují další využití čisté energie. Akci pořádala Česká společnost pro větrnou energii v úzké spolupráci s Evropskou asociací pro větrnou energii (EWEA) a provozovateli větrných elektráren u příležitosti Světového dne větru.

Sobotního krásného letního dne využilo přibližně jeden a půl tisíce lidí k návštěvě větrných elektráren, které na 6 lokalitách otevřely své brány. Už po desáté za sebou měli lidé možnost přesvědčit, že větrné elektrárny nejsou strašák, ale smysluplná technologie vyrábějící nejlevnější elektřinu!

Letošní ročník se zaměřil na využití nejnovějších a nejmodernějších technologií v podobě větrných elektráren instalovaných v loňském roce, které se tak letos pro veřejnost otevřely poprvé. To byl případ lokalit Vítězná v Královehradeckém kraji a Oldřišov u Opavy v kraji Moravskoslezském. K těmto lokalitám se přidaly 4 další, dá se říci již tradiční lokality v krajích Pardubickém, Libereckém, Ústeckém a Vysočina, kde větrné elektrárny zdárně fungují již několik let. K tomu měli návštěvníci možnost na několika lokalitách seznámit se a vyzkoušet další moderní technologie, a to elektromobily.

I přes to, že větrné elektrárny už u nás fungují relativně dlouho, nejvíce návštěvníků Dne otevřených dveří stále láká možnost nahlédnout do útrob větrné elektrárny a seznámit se s principem jejího fungování a dalšími informacemi o tomto čistém a nejlevnějším zdroji elektřiny. Příjemným doplňkem na lokalitách pak bylo občerstvení, soutěže či další atrakce pro děti a další doprovodný program.

„Jsme rádi, že se jubilejní 10. ročník Dne otevřených dveří větrných elektráren vydařil a znovu přilákal stovky návštěvníků, zájmu veřejnosti si velice ceníme. Veřejnost stále láká možnost přesvědčit se, jak tyto technologie fungují v běžném provozu. Můžu slíbit, že se vynasnažíme i příští rok pokračovat v této tradici.“ říká předseda České společnosti pro větrnou energii Michal Janeček.

Akci pořádala Česká společnost pro větrnou energii (www.csve.cz) ve spolupráci s European Wind Energy Association (www.ewea.org) a provozovateli větrných elektráren u příležitosti Světového dne větru (www.globalwindday.org), který připadá právě na 15. června.

Zájemci o větrné elektrárny se letos mimo jiné dozvěděli, že:
• v České republice se v současnosti točí větrné elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 283 MW
• větrné elektrárny v ČR loni vyrobily 469 milionu kWh elektřiny
• větrné elektrárny v ČR loni ušetřili 459 tisíc tuh uhlí (téměř 9 000 vagónů),
které by bylo spáleno při výrobě stejného množství elektřiny v uhelné elektrárně
• aktuální výkupní cenou 1,98 Kč/kWh je větrná energie nejlevnějším obnovitelným zdrojem elektřiny
• celkové náklady na výrobu elektřiny větrnými elektrárna jsou pouze 2 Kč na kilowatthodinu, zatímco u elektřiny z uhlí a jádra je to 4 Kč, tedy dvakrát tolik
• ČR má nemalý potenciál pro další rozvoj větrných elektráren, které mohou pokrýt třetinu spotřeby elektřiny v České republice

 

Věžnice

Vítězná

Ostrý Kámen

 

Michal Janeček
předseda České společnosti pro větrnou energii
kontakt: predseda@csve.cz, 602 796 687

Akce
Partneři