Vzdělávací seminář pro učitele - Znojmo

V úterý 13. října uspořádala Česká společnost pro větrnou energii, za podpory fondu Zelené energie Skupiny ČEZ, ve Znojmě vzdělávací seminář pro pedagogy o obnovitelných zdrojích energie a větrných elektrárnách. Seminář se uskutečnil ve spolupráci se Střediskem služby školám Znojmo, v jehož prostorách celá akce proběhla. Přednášejícím lektorem za ČSVE byl Jiří Špičák.

V časovém předstihu byly osloveny základní a střední školy v okolí Znojma s poptávkou, zda-li nemají zájem vyslat na tuto akci své pedagogy. Na seminář se přihlásilo a pak i dorazilo 16 pedagogů. Zaměřením šlo především o učitele přírodovědných oborů.

Seminář je obvykle naplánován přibližně na 4,5 hod a obsahuje celkem 2 přednášky a workshop. Úvodní přednáška byla věnována seznámení s konvenčními a obnovitelnými zdroji elektrické energie. Byly při ní popsány principy jednotlivých výrobních zdrojů a jejich výkonové charakteristiky. V průběhu přednášky pak zazněly také aktuální statistické údaje z Energetického regulačního úřadu a Ministerstva průmyslu a obchodu. Statistiky byly prezentovány většinou formou grafů, neboť poskytují názorný přehled o podílech jednotlivých zdrojů elektrické energie na výrobě či o údajích o dlouhodobé spotřebě elektrické energie v ČR.

V druhé přednášce se již hovořilo o větrných elektrárnách. Přednáška byla zahájena opět krátkým teoretickým výkladem o odporovém a vztlakovém principu rotoru větrných elektráren. Poté již přednášející přešel k jednotlivým konstrukčním skupinám větrné elektrárny. Hovořil o také o technologii výroby a specifikách tohoto oboru. Poté následoval ještě jeden návrat k teorii a za aktivní účasti pedagogů byla odvozena výkonová rovnice větrné elektrárny. Přednáška obsahuje celkem 3 výpočtové vzorce a s nimi se nadále aktivně pracuje, což pedagogové v roli posluchačů kvitovali. Následovala stať, která se věnuje EIA, tedy vlivu větrných elektráren na životní prostředí a praktickým poznatkům z jejich provozu. Bylo patrné, že si v průběhu přednášky každý z pedagogů našel svoji oblast, které se věnuje a která jej zajímala směrem k aplikaci na větrných elektrárnách.

V závěrečné části byl pedagogům představen model větrné elektrárny. Jedná se o model, který lze použít pro praktickou ukázku ve výuce, lze na něm rovněž provádět i fyzikální měření. A toho také bylo při semináři využito: přítomní pedagogové byli rozděleni do 4 skupin a byl jim zadán úkol. Model elektrárny má totiž rotorovou hlavu opatřenou trny, na něž lze velmi jednoduše nasouvat lopatky z kartonu. Každá skupina tedy dostala karton a úkolem bylo vytvořit lopatky tak, aby z modelu dostali co největší výkon při jeho ofukování. Omezením byl pouze průměr rotoru, který museli všichni dodržet stejný. Počet lopatek, jejich tvar a konečné nastavení na modelu již bylo libovolné. Mezitím byl připraven zdroj větru, což není nic jiného než stolní ventilátor používaný v horkých dnech. Nakonec všechny skupiny zvolily třílistý rotor. S velkým zaujetím se pak tyto listy instalovaly a ladily přímo na rotorové hlavě. Při ofukování rotorů byly měřeny napětí a proud vyráběné malým generátorem, jenž je součástí modelu. Bylo překvapivé, jak významné rozdíly byly u jednotlivých verzí rotorů. Po této praktické ukázce jsme ještě pracovali se sbírkou početních příkladů s tematikou OZE, kterou si všichni pedagogové, společně s brožurou o OZE, odnesli domů.

Tímto byl obsah semináře vyčerpán. Z ohlasů účastníků se dá usuzovat, že akce byla vnímána pozitivně, ale zaznělo i několik připomínek na doplnění informací v přednáškách.


 

Fotografie ze semináře (pro zobrazení v plné velikosti klikněte):

 

Pedagogové v roli posluchačů       Lektor Jiří Špičák       Odborná diskuse?

 

Usměvavé paní profesorky       Příprava zkušebního stavu       Výroba zkušebních listů rotoru

 

Naše vrtule bude určitě nejlepší!       Montáž pokusného rotoru na model VtE       Měření - okamžik pravdy

Akce
Partneři